CONTAPLUS ELITE

Gràcies a la seva gestió financera, analítica i pressupostària permet mantenir un complet control de la situació del teu negoci, simplificant els processos de tractament de la informació i agilitant els processos de presa de decisions.

Funcionalitat inclosa:

 • Comptabilitat financera, analítica i pressupostària.
 • Gestió de cartera d'efectes. Control de venciments, xecs ...
 • Avisos de venciments per usuari.
 • Gestió de pagaments segons Quadern 34 AEB.
 • Recepció de moviments bancaris segons Quadern 43 AEB.
 • Models d'IVA. Presentació oficial en suport físic (paper) o telemàtic dels models 303, 340, 347, 349 i 390 de l'AEAT.
 • Models de IGIC. Presentació oficial en suport físic o telemàtic dels models 415 i 420 de la Hisenda Canària.
 • Regularització automàtica d'IVA / IGIC.
 • Balanços oficials. Inclou Balanç de Situació i Compte de Resultats.
 • Estats Financers. Estat de Canvis de Patrimoni Net (ECPN) i Estat de fluxos d'efectiu (EFE).
 • memòria
 • Consolidació automàtica de balanços.
 • Comptes Anuals. Dipòsit i Legalització en suport físic o telemàtic.
 • Seguiment i control de l'immobilitzat. Generació automàtica de seients d'amortització. Històric d'amortitzacions.
 • Llibres d'Inventari i béns d'inversió.
 • Gestió analítica per segments d'activitat i geogràfics.
 • Gestió de saldos vius de subcomptes a través d'opcions de punteig i cassació.
 • Assentaments Predefinits.
 • Control automatitzat d'Assentaments periòdics.
 • Control de Caixa Auxiliar.
 • Gestió del Coneixement, per a la integració a nivell comptable d'informació de tercers (clients proveïdors i agents).
 • Àmplia col · lecció, editable, de llistats i informes.
 • Gràfics.
 • Gestió Documental.
 • Sage Babel, per facilitar l'intercanvi electrònic de dades entre aplicacions Sage.
 • Multiestació, sense límit de llicències per treballar en xarxa.
 • Multiempresa i multiusuari.
CONTAPLUS ELITE
PREU:Desde 785.50€

Característiques detallades:

 • Multiempresa, permet la creació de tantes empreses com siguin necessàries, amb claus de seguretat i nivells d'accessos diferenciats per usuari.
 • Pla General Comptable en arbre, que permet un senzill manteniment de comptes, subcomptes i epígrafs. El PGC queda definit en el moment de creació de l'empresa, podent optar entre un PGC Normal, abreujat, PIMES, d'una altra empresa o personalitzat.
 • Opcions de Diari, des de la gestió de seients s'obté un complet control de la major part de les opcions del programa: venciments, inventaris, banca electrònica, opcions de cassació, etc.
 • Àmplia col · lecció de Assentaments Predefinits, completament editable que simplifica i automatitza els processos de comptabilització.
 • Seients Diaris, per automatitzar la comptabilització de les operacions que, com succeeix amb lloguers, nòmines ... es repeteixen en el temps.
 • Utilitats de seients, per realitzar els processos de manteniment més habituals: eliminació, còpia i comprovació d'assentaments comptables. Reemplaçar subcomptes en diari així com exportar informació en format ASCII o xBase
 • Comptabilitat Analítica, que permet un seguiment detallat dels costos associats per departament / projecte. Llistats analítics per a una completa explotació de la informació analítica. A més a través de l'assignació analítica en subcomptes és possible predefinir a quin departament / projecte correspon cadascuna d'elles estalviant temps i evitant errors en la comptabilització.
 • Gestió Comptable per segments d'activitat o Geogràfiques, ens permet imputar determinades operacions a una activitat o grup d'activitats, identificables i així obtenir informació financera diferenciada facilitant la avaluació de l'estat del teu negoci
 • Comptabilitat pressupostària, que permet realitzar un seguiment detallat de l'evolució del pressupost assignat a un subcompte o departament / projecte analític. L'actualització del pressupost es realitza des de la introducció de seients, mitjançant quantitats fixes o repartiments percentuals.
 • Gestió d'Inventari, per mantenir un control exhaustiu de l'immobilitzat així com un seguiment de les amortitzacions. La gestió d'inventari inclou, així mateix un control de baixes d'actius.
 • Gestió de venciments, que simplifiquen el tractament i la generació automàtica de seients, xecs i remeses de pagament
 • Col · lecció d'informes, ContaPlus Elite incorpora un ampli mostrari d'informes i documents comptables preconfigurats. Tots són completament editables, podent a més afegir nous llistats o formats de documents d'una forma àgil i senzilla. A més de imprimir-los i visualitzar-per pantalla, podem generar fitxers XLS, HTML o PDF facilitant l'enviament la informació mitjançant correu electrònic.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar