Registre de la Jornada laboral

Sistemes digitals homologats per al registre obligatori de la jornada laboral de treballadors.

Disposem d’eines digitals que us permetran gestionar amb molta facilitat les hores dels vostres treballadors, la seva presència al lloc de treball, les seves vacances, calendaris laborals, gestions de projectes, seguiment on-line en temps real, geolocalització, missatgeria, i un llarg etcètera. 

Compliment de la llei garantit!

registre jornada laboral

El registre de la jornada laboral

ja és obligatori per llei

Per tant, CIS Informàtica ha posat a disposició de les empreses aplicacions i terminals d’última generació per a facilitar i automatitzar el registre obligatori de la jornada laboral .

Totes les nostres tecnologies estan homologades i preparades per al compliment de la nova llei del treballador i les seves inspeccions.

Característiques

Control dels horaris dels treballadors

Control d'horaris

Podràs controlar fàcilment tots els horaris de la teva plantilla de treballadors, tipologia horària, hores extra, amb càlculs salarials i els informes pertinents.

gestió dels calendaris

Gestió centralitzada dels calendaris anuals, cíclics, festivitats i els seus informes de fàcil aprenentatge de les baixes laborals, tasques, projectes, permisos, etc.

control presencia automatic

Control de Presència

Instal·lem terminals per al control de presència, amb empremta dactilar o banda magnètica, per automatitzar el registre al màxim possible.

Gestió de vacances

Control de les vacances de la plantilla, càlcul de treballadors mínims a l'empresa durant època de vacances.

hores extra

Seguiment online

Informació estarà centralitzada i actualitzada en temps real al seu mòbil, tauleta o ordinador. Amb gestió d'incidències inclosa.

geolocalització

El sistema de geolocalització permet saber en temps real i a l'instant la localització de cada treballador de la plantilla.

missatges i comunicacio

Missatgeria i comunicació

Podrà comunicar a qualsevol treballador qualsevol eventualitat en qualsevol moment i guardar un registre de totes les comunicacions.

compliment de la llei del treballador

COmplint la llei

Oblidis dels problemes de gestió! Amb les nostres aplicacions automatitzades estarà totalment preparat per al compliment de la llei del treballador.

Informes automàtics

Els informes que generen les nostres aplicacions estan preparats per a les inspeccions de treball. Amb exportació HTML o Excel.

Assessorat sobre els nostres

Terminals de control de presència

Un terminal de control de presència és un aparell que s’instal·la al lloc de treball per facilitar al màxim el registre d’entrada i sortida dels treballadors d’una empresa mitjançant diferents mecanismes

Aquests aparells poden registrar la presència d’una persona per contacte de l’empremta dactilar, targeta de banda magnètica, codi de barres o fins i tot per anàlisi biomètric i proximitat.

control presencia empleados