Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
mi ordenador va muy lento

News

10 senyals que la teva empresa necessita una actualització de maquinari

En l’era digital actual, la tecnologia és la columna vertebral de qualsevol empresa. El maquinari obsolet no només pot frenar la productivitat sinó que també pot posar en risc la seguretat de les dades i augmentar els costos operatius. Mantenir el maquinari actualitzat és crucial per assegurar que la teva empresa operi amb la màxima eficiència i seguretat. Però, com saber quan és el moment adequat per fer una actualització?

En aquest article, identificarem 10 senyals clau que indiquen que la teva empresa necessita una actualització de maquinari. Des del rendiment lent dels equips fins a l’augment dels costos de manteniment, cada punt destaca aspectes crítics que poden afectar negativament les operacions del teu negoci. Continua llegint per descobrir si la teva empresa està preparada per fer el salt a la nova generació de maquinari i com CIS Informàtica pot ajudar-te en aquest procés.

1. Rendiment lent dels equips

Un dels primers senyals d’alerta que la teva empresa necessita una actualització de maquinari és el rendiment lent dels equips. Els equips antics poden tenir dificultats per gestionar les demandes de les aplicacions i processos moderns, la qual cosa pot resultar en una disminució significativa de la productivitat dels empleats.

Imagina’t en una situació en què cada cop que tries iniciar sessió en el teu ordinador o obrir una aplicació, et trobes esperant minuts que es completin les tasques. Aquest temps perdut es tradueix en una pèrdua de productivitat per a tu i el teu equip.

Les tasques que solien ser senzilles i ràpides, com ara l’inici de sessió, obrir documents o accedir a correus electrònics, ara es converteixen en una font de frustració i malbaratament de temps.

Quan el rendiment dels equips és lent, els empleats es veuen obligats a esperar abans de poder completar les seves tasques, el que pot provocar retards en els projectes i disminuir la satisfacció laboral. Això també pot afectar la relació amb els clients si les respostes i el suport es veuen afectats per la lentitud dels sistemes.

En resum, el rendiment lent dels equips pot tenir un impacte significatiu en la productivitat i l’eficiència de la teva empresa. Si observes aquest senyal a la teva empresa, potser és hora de considerar una actualització del teu maquinari per assegurar que els teus equips estiguin a l’alçada de les demandes del món empresarial actual.

2. Augment de les fallades i errors

Un altre senyal clar que la teva empresa necessita una actualització de maquinari és l’augment de les fallades i errors en els equips. A mesura que el maquinari envellix, les seves peces i components poden començar a fallar, provocant problemes com pantalles blaves, reinicis inesperats, bloquejos del sistema i altres errors tècnics.

Les pantalles blaves de la mort (BSOD) són un indici clàssic de problemes greus de maquinari o incompatibilitats de controladors. Aquestes fallades poden ser causades per memòria defectuosa, discos durs en mal estat o altres components crítics que ja no funcionen correctament. Quan aquests errors esdevenen freqüents, no només són una molèstia sinó que també poden posar en risc la integritat de les dades.

Els reinicis inesperats són especialment disruptius per a les operacions empresarials. Imagina que estàs treballant en un document important o realitzant una presentació davant d’un client, i de sobte l’ordinador es reinicia sense previ avís. Aquest tipus de fallades no només interrompen el flux de treball sinó que també poden provocar la pèrdua de dades no desades, obligant els empleats a repetir tasques i reduint la seva eficiència.

Aquests problemes poden interrompre les operacions empresarials de diverses maneres:

 • Retards en els projectes: Els errors i reinicis constants obliguen els empleats a dedicar temps a solucionar problemes tècnics en lloc de centrar-se en les seves tasques principals.
 • Pèrdua de dades: Els bloquejos i reinicis poden provocar la pèrdua de documents importants, informes financers, dades dels clients, etc.
 • Desmotivació dels empleats: Enfrontar-se contínuament a problemes tècnics pot afectar la moral i la satisfacció laboral dels treballadors.
 • Imatge davant els clients: Les fallades tècniques durant les presentacions o reunions poden donar una imatge poc professional de l’empresa.

3. Incompatibilitat amb el programari modern

El maquinari antic sovint no pot seguir el ritme del programari modern, la qual cosa crea un altre senyal clar que la teva empresa necessita una actualització de maquinari. Les actualitzacions de programari solen requerir més potència de processament, més memòria RAM i altres recursos que els equips antics no poden proporcionar.

Quan el maquinari no és compatible amb les últimes versions del programari, es poden experimentar diversos problemes. Per exemple, el programari pot funcionar de manera lenta o poc eficient, o directament pot no instal·lar-se o executar-se. Això pot limitar l’ús d’eines importants per a la productivitat i la seguretat de l’empresa.

Exemples de programari que requereix especificacions mínimes:

 • Sistemes operatius: Les noves versions de sistemes operatius com Windows 11 o macOS Ventura requereixen especificacions mínimes de maquinari, com ara un cert tipus de processador, una quantitat mínima de RAM i espai d’emmagatzematge suficient. Els ordinadors que no compleixen aquests requisits no podran instal·lar o executar aquestes versions de sistema operatiu.
 • Suites ofimàtiques: Programaris com Microsoft Office 365 o Adobe Creative Cloud necessiten maquinari potent per funcionar de manera eficient. Les noves funcionalitats i característiques de seguretat poden ser inaccessibles en maquinari més antic, afectant la productivitat.
 • Programari de gestió empresarial: Aplicacions de gestió com SAP, Oracle o altres sistemes ERP sovint requereixen configuracions de maquinari robustes per manejar grans volums de dades i processos complexos.

La incompatibilitat amb el programari modern no només afecta la productivitat sinó també la seguretat. Els programes més nous solen incloure millores de seguretat importants que ajuden a protegir les dades de l’empresa contra ciberatacs. Utilitzar programari obsolet en maquinari antic pot deixar l’empresa exposada a riscos de seguretat significatius.

4. Capacitat d’emmagatzematge insuficient

Una altra senyal que la teva empresa necessita una actualització de maquinari és la capacitat d’emmagatzematge insuficient. A mesura que el volum de dades que les empreses gestionen continua augmentant, la manca d’espai d’emmagatzematge pot limitar la capacitat de treball dels empleats i afectar negativament les operacions empresarials.

Imagina que la teva empresa emmagatzema una gran quantitat de documents, arxius multimèdia i bases de dades de clients al teu sistema informàtic. A mesura que aquestes dades continuen creixent, el teu sistema d’emmagatzematge pot arribar a la seva capacitat màxima, deixant-te amb poc espai lliure per a nous arxius i informació.

Quan la capacitat d’emmagatzematge és insuficient, pot resultar en diversos problemes, com ara:

 • Limitacions en la creació i emmagatzematge de nous documents i arxius: Els empleats poden veure’s obligats a eliminar arxius antics o no essencials per fer lloc per a nous, o bé, poden veure’s impedits de crear nous documents degut a la manca d’espai.
 • Velocitat de lectura i escriptura reduïda: Un disc dur ple pot afectar el rendiment general del sistema, retardant els temps de càrrega i de desplaçament dels arxius.
 • Dificultats en la cerca i recuperació de dades: La manca d’espai pot fer que sigui més difícil trobar arxius específics i pot retardar el procés de recuperació de dades en cas de necessitat.

Per identificar quan l’emmagatzematge és un problema a la teva empresa, considera les següents recomanacions:

 • Monitoratge del disc dur: Supervisa regularment l’ús de l’espai d’emmagatzematge en els teus servidors i equips per identificar quan s’apropen al seu límit.
 • Observació del rendiment del sistema: Si observes que els teus equips comencen a funcionar més lentament, podria ser un signe que la capacitat d’emmagatzematge és insuficient i cal una actualització.
 • Recopilació de comentaris dels empleats: Pregunta als teus empleats si s’han trobat amb problemes relacionats amb l’emmagatzematge, com ara la manca d’espai o dificultats per accedir a arxius importants.

5. Problemes de seguretat

Els problemes de seguretat són un altre indicador clau que la teva empresa necessita una actualització de maquinari. El maquinari obsolet pot ser vulnerable a una sèrie de riscos de seguretat, posant en perill la integritat i la confidencialitat de les dades de la teva empresa.

Imagina que el teu parc informàtic utilitza equips antics amb sistemes operatius i programes desactualitzats. Aquests equips poden tenir vulnerabilitats de seguretat conegudes que no s’han corregit amb actualitzacions de seguretat, deixant-los exposats a atacs de hackers, virus informàtics i altres amenaces cibernètiques.

Els riscos de seguretat associats amb el maquinari obsolet poden incloure:

 • Vulnerabilitats de seguretat conegudes: El maquinari antic pot tenir forats de seguretat coneguts que no han estat parchejats, deixant-lo susceptible a atacs cibernètics.
 • Manca de suport de seguretat: Els fabricants solen deixar de proporcionar actualitzacions de seguretat per al maquinari antic, deixant-lo sense defensa contra les últimes amenaces.
 • Exposició a virus i malware: Els equips desactualitzats són més propensos a ser infectats per virus informàtics, ransomware i altres tipus de malware que poden comprometre la seguretat de les dades.
 • Risc de pèrdua de dades: Els atacs de seguretat poden provocar la pèrdua o la filtració de dades confidencials de l’empresa, amb conseqüències financeres i de reputació greus.
 • Violacions de la privadesa dels clients: La manca de seguretat del maquinari antic pot posar en perill les dades personals dels clients, violant la seva privadesa i generant confiança negativa en la teva empresa.

És crucial mantenir-se actualitzat amb les últimes mesures de seguretat per protegir la teva empresa contra aquests riscos. Això inclou implementar actualitzacions de seguretat per al teu maquinari, utilitzar solucions antivirus i antimalware actualitzades i estar al corrent de les últimes amenaces cibernètiques.

6. Augment dels costos de manteniment

Un altre senyal revelador que la teva empresa necessita una actualització de maquinari és l’increment dels costos de manteniment. Malgrat que pot semblar que mantenir els equips antics és una opció econòmica a curt termini, a llarg termini els costos de manteniment poden créixer exponencialment i superar els avantatges de fer una inversió en maquinari nou i més eficient.

Quan els equips esdevenen antics, és més probable que experimentin avaries i problemes tècnics freqüents, que requereixen reparacions constants i costoses. A més, els fabricants poden deixar de proporcionar suport i actualitzacions per al maquinari antic, obligant les empreses a recórrer a serveis de reparació no oficials, que poden ser més cars i menys fiables.

Per tant, és important comparar els costos de manteniment del maquinari antic amb la inversió en maquinari nou. Aquí tens alguns exemples de situacions on el manteniment continu pot resultar més car que l’actualització:

 • Reparacions freqüents: Si els teus equips necessiten reparacions constants, els costos acumulats de les reparacions poden superar el cost d’inversió en nous equips.
 • Pèrdua de productivitat: Les avaries i els problemes tècnics poden provocar interrupcions en les operacions empresarials, que poden resultar en pèrdua de productivitat i ingrés.
 • Pèrdua de dades: Si els teus equips antic són propensos a fallades del disc dur o altres problemes que poden provocar la pèrdua de dades, aquesta pèrdua pot tenir conseqüències financeres greus per a la teva empresa.
 • Obsolescència del maquinari: Els equips antics poden quedar obsolets ràpidament a mesura que la tecnologia evoluciona, fent que sigui més difícil trobar peces de recanvi i suport tècnic, i augmentant els costos de manteniment.

7. Escalabilitat limitada

Un altre aspecte important a tenir en compte és la capacitat del teu maquinari per a escalar i adaptar-se al creixement de la teva empresa. El maquinari antic pot presentar limitacions significatives en termes d’escalabilitat, la qual cosa pot afectar negativament l’expansió i el creixement futur de la teva empresa.

Quan parlem d’escalabilitat, ens referim a la capacitat dels teus equips per créixer i adaptar-se a les necessitats canviants de la teva empresa. A mesura que la teva empresa creix i es desenvolupa, és probable que necessitis més capacitat de processament, memòria i emmagatzematge per a gestionar noves tasques i demandes del negoci.

El maquinari antic pot limitar l’expansió i el creixement de l’empresa en diversos aspectes:

 • Limitacions de rendiment: Els equips antic poden no ser capaços de gestionar càrregues de treball més pesades i processos més complexos que poden sorgir amb el creixement de l’empresa.
 • Manca d’espai d’emmagatzematge: Si el teu maquinari antic té una capacitat d’emmagatzematge limitada, podria ser difícil gestionar el creixement continu de dades de l’empresa.
 • Obsolescència tecnològica: Els equips antic poden quedar obsolets ràpidament a mesura que la tecnologia avança, fent que sigui més difícil mantenir-se al dia amb les últimes tendències i innovacions tecnològiques.

Invertir en maquinari escalable és essencial per garantir que la teva empresa pugui créixer i adaptar-se al canvi de manera eficient i efectiva. La capacitat d’escalar el teu maquinari et permetrà ampliar les operacions de manera més fluida, respondre a noves oportunitats de negoci i mantenir-te competitiu en el teu sector.

A més, l’escalabilitat del maquinari pot ajudar a reduir els costos a llarg termini, ja que no hauràs de realitzar actualitzacions freqüents del maquinari a mesura que la teva empresa creixi. En canvi, podràs ampliar i millorar el teu parc informàtic de manera gradual, segons les necessitats del negoci.

8. Reducció de la productivitat dels empleats

Un factor crític a considerar en la necessitat d’actualitzar el maquinari de la teva empresa és com els equips lents i problemàtics poden impactar directament en la productivitat dels teus empleats. Quan els empleats han de lluitar amb equips antics que no funcionen com cal, la seva eficiència disminueix, afectant la seva moral i la capacitat de completar les tasques de manera oportuna i eficaç.

Imagina que un dels teus empleats passa la major part del seu temps esperant que els seus documents es carreguin, les aplicacions es tornin a obrir o que l’ordinador es reiniciï després d’un bloqueig. Aquesta pèrdua de temps no només és frustrant per a l’empleat, sinó que també té un impacte directe en la seva capacitat de completar les seves responsabilitats de manera efectiva.

Els equips antics també poden generar un sentiment de frustració i desmotivació entre els empleats. Quan els empleats se senten impotents davant de les limitacions dels seus equips, és probable que la seva moral disminueixi, afectant la seva motivació i compromís amb el treball.

D’altra banda, les empreses que han optat per actualitzar el seu maquinari han vist una millora significativa en la productivitat dels seus empleats. Amb equips més ràpids i fiables, els empleats poden completar les seves tasques de manera més eficient, alliberant temps per a tasques més importants i estratègiques.

Testimonis i exemples reals d’empreses que han realitzat actualitzacions de maquinari i han experimentat una millora en la productivitat dels seus empleats poden ser extremadament persuasius. Per exemple, podríem destacar com una empresa va experimentar un augment del 30% en la seva productivitat després d’implementar nous equips informàtics, o com els empleats van expressar un nivell més alt de satisfacció laboral després de l’actualització del maquinari.

9. Requisits d’energia i sostenibilitat

En l’era actual centrada en la sostenibilitat, és important considerar els requisits d’energia del teu maquinari i el seu impacte en el medi ambient, així com en els costos operatius de la teva empresa. En aquest sentit, comparar el consum d’energia del maquinari antic amb el modern és essencial per entendre els beneficis ecològics i econòmics d’actualitzar-se a equips més eficients energèticament.

El maquinari antic sovint té una eficiència energètica inferior a la dels models més moderns. Això significa que consumeix més energia per realitzar les mateixes tasques, provocant un augment en la despesa d’electricitat i una major empremta de carboni.

Comparat amb els equips antics, els equips moderns solen estar dissenyats amb tecnologies més eficients energèticament, com processadors de baix consum, discos durs d’estat sòlid (SSD) i fonts d’alimentació d’alta eficiència. Aquestes millores no només redueixen el consum d’energia dels equips, sinó que també contribueixen a una menor emissió de gasos d’efecte hivernacle i a una millor sostenibilitat ambiental.

Els beneficis ecològics d’actualitzar-se a maquinari més eficient energèticament són clars, però també hi ha avantatges econòmics significatius. Reduir el consum d’energia dels equips no només redueix la despesa en electricitat, sinó que també pot qualificar la teva empresa per incentius fiscals i subvencions destinades a promoure la sostenibilitat i la eficiència energètica.

A més, la inversió en equips més eficients energèticament pot tenir un retorn d’inversió positiu a llarg termini. Reduir els costos operatius mitjançant una major eficiència energètica pot augmentar la rendibilitat de la teva empresa i millorar la seva competitivitat en el mercat.

10. Canvis en les necessitats empresarials

És essencial reconèixer com les necessitats de l’empresa poden evolucionar amb el temps i com aquests canvis poden requerir una actualització del maquinari. En un entorn empresarial en constant evolució, és crucial disposar de l’infraestructura tecnològica adequada per respondre a noves oportunitats i reptes.

Les necessitats de l’empresa poden evolucionar de diverses maneres, incloent-hi:

 • Creciment de l’empresa: Si la teva empresa està experimentant un creixement significatiu en termes de volum de clients, facturació o personal, és probable que necessitis maquinari més potent per gestionar la càrrega de treball addicional.
 • Canvis en el model de negoci: Els canvis en el model de negoci, com l’expansió a nous mercats, l’adopció de nous processos o la introducció de nous productes i serveis, poden requerir una infraestructura tecnològica diferent per mantenir-se competitiu.
 • Demanda de noves funcionalitats: A mesura que les empreses busquen millorar la seva eficiència i competitivitat, és probable que demandin noves funcionalitats i capacitats del seu maquinari, com ara tecnologies de virtualització, analítica de dades avançada o computació en el núvol.
 • Conformitat normativa i seguretat: Els canvis en la regulació i els estàndards de seguretat poden requerir la implementació de noves tecnologies i pràctiques per garantir el compliment normatiu i protegir les dades de l’empresa.

Per exemple, una empresa de comerç electrònic que experimenta un augment significatiu en el nombre de transaccions i usuaris en línia pot necessitar actualitzar els seus servidors i infraestructura de xarxa per gestionar la càrrega de treball addicional i proporcionar una experiència de compra sense interrupcions als clients. De manera similar, una empresa que decideix adoptar un model de treball remot permanent pot necessitar invertir en equips i tecnologies que permetin als empleats treballar de manera eficient des de casa.

Conclusió: L’importància de l’actualització del maquinari

En resum, l’actualització del maquinari és una decisió crítica per a qualsevol empresa que busqui mantenir-se competitiva, eficient i sostenible en un entorn empresarial en constant canvi. Des de la millora del rendiment i la productivitat dels empleats fins a la reducció dels costos operatius i l’impacte mediambiental, hi ha una sèrie de beneficis associats amb la inversió en equips tecnològics més moderns i eficients.

Al llarg d’aquest article, hem examinat diverses senyals que indiquen quan una empresa necessita una actualització de maquinari, des del rendiment lent dels equips fins als problemes de seguretat, la capacitat d’emmagatzematge insuficient i els canvis en les necessitats empresarials. Hem explorat com aquests factors poden afectar negativament el funcionament i la competitivitat de l’empresa, així com les oportunitats i beneficis associats amb la inversió en maquinari més modern i eficient.

A més, hem destacat la importància de considerar els beneficis econòmics i ecològics d’actualitzar-se a maquinari més eficient energèticament, així com la necessitat d’adaptar-se als canvis en el mercat i les demandes dels clients mitjançant una infraestructura tecnològica flexible i escalable.

En definitiva, invertir en maquinari actualitzat no només és una decisió estratègica, sinó també una inversió en el futur èxit i sostenibilitat de la teva empresa. A mesura que l’entorn empresarial segueix evolucionant, és essencial estar preparat per adaptar-se i innovar mitjançant la implementació de tecnologies més modernes i eficients que permetin a l’empresa créixer, competir i prosperar en el mercat actual.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.