Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
Programa Kit Digital cofinançat pels fons Next Generation (UE) del mecanisme de recuperació i resilència

Què és el kit digital?

Kit Digital és un programa d’ajudes finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, i que té com a objectiu la digitalització de Pimes i autònoms. Kit Digital està emmarcat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

En què consisteix?

Les empreses amb menys de 50 treballadors i els autònoms podeu sol·licitar ajuts econòmics que us permetran accedir a un gran catàleg de solucions digitals i triar les que millor s’adapten a les vostres necessitats.
L’ajut es rep en forma de bo, que cobrarà l’empresa proveïdora (agent digitalitzador). Depenent de la mida de la vostra empresa podreu accedir als següents ajuts màxims:

kit digital girona

Lloc web i presència a internet

Disseny web

Dissenyem la teva pàgina web corporativa, acord amb la imatge corporativa de la teva empresa i d'acord amb els últims cànons de disseny.

Web responsive

Totes les nostres pàgines web estan dissenyades expressament per adaptar-se a totes les pantalles (ordinadors de sobretaula, portàtils, tauletes i mòbils).

Domini i Allotjament

Alta de nou domini per a la pime beneficiària. La titularitat del domini serà íntegrament de la pime. Allotjament durant un termini mínim d'un any.

Seo amigable

Construirem la infraestructura web per a poder treballar el posicionament dels grans cercadors en el futur quan que es crein continguts nous.

Autogestionable

La pàgina web estarà construida per a ser completmaent autogestionable i puguis modificar continguts sense haver de recorrer a un técnic.

Posicionament bàsic

Es prepara la informació a les principals plataformes d'internet amb les dades de contacte de l'empresa per a facilitar el contacte de l'usuari.

Comerç electrònic

Creació de la botiga

Dissenyem la teva pàgina web corporativa, acord amb la imatge corporativa de la teva empresa i d'acord amb els últims cànons de disseny.

Accessibilitat

Construirem la infraestructura web per a poder treballar el posicionament dels grans cercadors en el futur quan que es crein continguts nous.

Mètodes de pagament

Totes les nostres pàgines web estan dissenyades expressament per adaptar-se a totes les pantalles (ordinadors , portàtils, tauletes i mòbils).

Enviaments

Es prepara la informació a les principals plataformes d'internet amb les dades de contacte de l'empresa per a facilitar el contacte de l'usuari.

Gestió de xarxes socials

Social media plan

Definició i implementació d'una estratègia de xarxes socials alineada amb la missió i visió de la pime, que sigui rellevant i connecti amb els potencials clients, i fidelitzi a aquells usuaris que ja ho siguin.

Publicacions periòdiques

Possibilitat de treballar el posicionament als grans cercadors a l'hora de crear continguts nous. Administració del perfil/usuari de la pime en, almenys, una xarxa social.

Monitoratge

Control periòdic a través de mètriques de referència de l'impacte de les accions, per a quantificar els resultats i comprovar si s'estan complint els objectius marcats en l'estratègia.

Auditoria i optimització

Optimització de la xarxa / Auditoria del mitjà social i anàlisi dels diferents canals socials per a poder optimitzar-ne el rendiment.

Gestió de clients

Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.

40 hores de parametrització

Segment 1 (de 10 a 49 empleats)

30 hores de parametrització

Segments II (de 3 a menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats):

Aquest procés és essencial per a la posterior implantació i desplegament de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les funcionalitats i serveis que es detallen a continuació:

la solució permetrà que es puguin donar d’alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads hauran de permetre la seva gestió comercial amb l’objectiu de convertir-los en clients. La solució inclou la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.

Gestió d’oportunitats de negoci que comporten l’enviament al client potencial o Lead d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contempla l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

La solució ofereix la possibilitat de crear accions i tasques comercials, tant de manera manual com automàtica.

Ofereix solucions de seguiment mitjançant indicadors (KPI´s), pipeline i uns altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. Genera informes per al seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostren, dades mensuals, acumulats i/o comparatius entre diferents exercicis comercials.

La solució permet visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).

Inclou un programari per a la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats pels propis clients.

disponibilitat d’APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

Business Intelligence i analítica

Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores de parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.

Aquestes hores es determinen, per a cadascun dels segments d’empreses definits en l’Article 8.2, de la següent forma:

70 hores de parametrització

Segment I (de 10 a menys de 50 empleats)

40 hores de parametrització

Segments II (de 3 a menys de 10 empleats)

30 hores de parametrització

Segments III (de 0 a menys de 3 empleats)

Integració

Permet l'accés a altres bases de dades i la realització de comparacions amb les dades exposades

Dades estructurades

Creació de panells de dades estructurades i visualment personalitzades amb dades rellevants i diferents formes de visualització

Emmagatzematge

La solució proveeix una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari de l'empresa.

Exportació

Exportació de dades a imatges o a documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes d'ús comú per als usuaris.

Gestió de processos

Funcionalitats i serveis

Automatització i gestió de processos de comercialització, actualitzables i escalables, així com per a la càrrega corresponent de dades.

60 hores de parametrització

Segment 1 (de 10 a 49 empleats)

45 hores de parametrització

Segments II (de 3 a menys de 10 empleats) i III (0-menys de 3 empleats):

Fluxe de treball

Digitalització i automatització de processos i fluxos de treball

Projectes

Pressupostos, costos i optimització de recursos.

Compres i pagaments

Gestió de comandes de compres i proveïdors.

Facturació

Generació de documents de comptabilitat com pressupostos, albarans i factures.

Inventari

Controls d'estoc, enviaments distribució i devolucions.

recursos humans

Gestió de recursos humans i nómines.

Logística

Gestió de flotes i rutes.

SERVEIS I Eines d'oficina virtual

Equips de treball

Gestió dels equips de treball per a projectes col·laboratius; compartir recursos, eines d'interacció entre equips, personalització del flux de treball.

Logística d'arxius

Guardar i compartir arxius (fins a 1Tb d'emmagatzematge)

Compatibilitat per a mòbils

Totes les nostres eines estan disponibles per a un ús cómode en mòbils i tauletes.

Calendari i llegenda

Organitzar un calendari i tasques programades per a una bona organtizació de l'equip

Ciberseguretat

Antimalware

Tindràs a la teva disposició una eina que analitzi el teu dispositiu, la memòria interna i els dispositius d'emmagatzematge externs.

Correu segur

Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat. Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.

Actualitzacions

Configuració inicial amb les respectives actualitzacions de firmes de codi maliciós i altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Antispyware

Disposaràs d'una eina que detecti, eviti i elimini el malware espia.

Anàlisi i detecció

Seràs capaç de conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.

MOnitoratge de xarxa

Tindràs eines que analitzen el trànsit de xarxa i t'alertin d'amenaces.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.