emotet desarticulada hackers girona

Què era Emotet i per què el seu desmantellament va ser tan important

Les forces de l’ordre europees van prendre el control de la Emotet, una de les xarxes de bots més perilloses del món.