Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
alan turing que hizo

News

El pare de la informàtica moderna: Explorant el geni d’Alan Turing

La Màquina de Turing és un dels invents més importants de la història de la informàtica. És un dispositiu teòric que pot simular qualsevol algorisme informàtic i va asseure les bases de l'ordinador digital modern.

Alan Turing és considerat una de les figures més importants de la història de la informàtica i la intel·ligència artificial. Les seves contribucions al camp de la informàtica han estat immenses, i la seva feina ha aplanat el camí per a l’era digital on vivim avui dia. En aquest article, explorarem la vida i el llegat d’Alan Turing, des de la seva infantesa fins a la seva feina pioner sobre la Màquina de Turing i el Codi Enigma durant la Segona Guerra Mundial, passant per la seva investigació pionera sobre la intel·ligència artificial.

Infància i educació primerenca

Alan Turing va néixer el 23 de juny de 1912 a Paddington, Londres. El pare era funcionari i la mare filla d’una família adinerada. Turing era un nen superdotat i va mostrar una primerenca aptitud per a les matemàtiques i la ciència. Va assistir a la Sherborne School de Dorset, on va destacar en matemàtiques, però va tenir problemes amb el pla d’estudis tradicional. Els seus professors van reconèixer el seu talent excepcional i el van animar a dedicar-se a les matemàtiques i la ciència.

El 1931, Turing va començar els seus estudis al King’s College de Cambridge, on es va llicenciar en Matemàtiques. Durant la seva estada a Cambridge, es va interessar pels fonaments de les matemàtiques i la lògica, que es convertirien a la base del seu treball sobre la màquina de Turing.

Alan turing biografia
El pare de la informàtica moderna: explorant el geni d'alan turing 5

Carrera acadèmica i professional

Després de finalitzar els seus estudis a Cambridge, Turing va ser nomenat membre del King’s College. Continuà les seves investigacions sobre matemàtiques i lògica, i el 1937 va publicar un article titulat “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”. Aquest article es convertiria en un dels treballs més importants de la història de la informàtica i va establir les bases de la Màquina de Turing.

El 1938, Turing va començar a treballar per a la Government Code and Cypher School (GC&CS) de Bletchley Park, on es va dedicar a desxifrar el Codi Enigma durant la Segona Guerra Mundial. El seu treball al Codi Enigma va ajudar els Aliats a guanyar la guerra i a salvar innombrables vides.

Després de la guerra, Turing va continuar investigant en informàtica i intel·ligència artificial. Va treballar a la Universitat de Manchester, on va desenvolupar l’ordinador Manchester Mark 1, un dels primers ordinadors electrònics del món.

La màquina de Turing

La Màquina de Turing és un dels invents més importants de la història de la informàtica. És un dispositiu teòric que pot simular qualsevol algorisme informàtic i va asseure les bases de l’ordinador digital modern. La màquina de Turing és una màquina senzilla que consta d’una cinta, un capçal i un conjunt de regles. La cinta està dividida en cel·les i cada cel·la pot contenir un símbol. El capçal pot llegir i escriure símbols a la cinta, i es pot moure a esquerra o dreta. Les regles especifiquen el que ha de fer el capçal en funció del símbol que llegiu i de l’estat en què us trobeu.

La màquina de Turing és una poderosa eina per estudiar els límits de la computació. Podeu calcular qualsevol funció computable i simular qualsevol programa informàtic. La màquina de Turing és també la base de la tesi de Church-Turing, que afirma que qualsevol funció computable pot ser calculada per una màquina de Turing.

Màquina de turing
El pare de la informàtica moderna: explorant el geni d'alan turing 6

El codi Enigma

Durant la Segona Guerra Mundial, Turing va treballar per al GC&CS a Bletchley Park, on va ajudar a desxifrar el Codi Enigma. El Codi Enigma era un complex codi utilitzat pels militars alemanys per xifrar missatges secrets. Turing i el seu equip van treballar incansablement per desxifrar el codi, i el seu treball va ajudar els Aliats a guanyar la guerra. La contribució de Turing a l’esforç bèl·lic va ser inestimable i el seu treball va salvar innombrables vides.

El Test de Turing

El Test de Turing és una prova de la capacitat d’una màquina per mostrar un comportament intel·ligent indistingible del d’un ésser humà. La prova va ser proposada per Turing el 1950 com una forma d’avaluar el progrés de la intel·ligència artificial. El Test de Turing consisteix en un avaluador humà que es comunica amb una màquina i un humà mitjançant una interfície de text. Si l’avaluador no pot distingir entre la màquina i l’humà, es diu que la màquina ha superat la Prova de Turing.

El Test de Turing és un tema controvertit al camp de la intel·ligència artificial. Alguns investigadors creuen que superar el Test de Turing no és prou mesura de la intel·ligència, mentre que altres creuen que és un punt de referència útil per avaluar el progrés de la IA.

Test de turing
El pare de la informàtica moderna: explorant el geni d'alan turing 7

La tragèdia de la vida i el llegat d’Alan Turing

Tot i les seves nombroses contribucions a la ciència i la tecnologia, la vida d’Alan Turing es va veure entelada per la tragèdia. El 1952, va ser acusat d’homosexualitat, cosa que llavors es considerava un delicte al Regne Unit. Turing va haver de triar entre la presó i la castració química, i va optar per aquesta última. La castració química li va causar depressió i altres problemes de salut. El 1954, Turing es va suïcidar i la seva mort va suposar una gran pèrdua per al camp de la informàtica.

Alan turing mort
El pare de la informàtica moderna: explorant el geni d'alan turing 8

L’impacte d’Alan Turing a la informàtica moderna i la intel·ligència artificial

Les contribucions d’Alan Turing a la informàtica i la intel·ligència artificial han tingut un profund impacte al món modern. El seu treball sobre la Màquina de Turing va establir les bases de l’ordinador digital modern, i les investigacions sobre intel·ligència artificial han aplanat el camí per al desenvolupament de màquines intel·ligents capaces d’aprendre i adaptar-se.

El treball de Turing sobre el Codi Enigma durant la Segona Guerra Mundial també va tenir un impacte significatiu al món. Les seves contribucions a l’esforç bèl·lic van ajudar els Aliats a guanyar la guerra i el seu treball va salvar innombrables vides.

Homenatge al llegat d’Alan Turing

La vida d’Alan Turing va estar marcada per la tragèdia, però les contribucions a la ciència i la tecnologia han estat inestimables. És important honorar el seu llegat i recordar-ne els nombrosos èxits. Una manera de fer-ho és donar suport a les organitzacions que promouen l’avenç de la informàtica i la intel·ligència artificial.

L’Institut Turing, anomenat així en honor d’Alan Turing, és una d’aquelles organitzacions. L’institut fa investigacions sobre ciència de dades i intel·ligència artificial i treballa per promoure l’avenç d’aquests camps. Donar suport a organitzacions com l’Institut Turing és una forma estupenda d’honrar el llegat de Turing i garantir que les seves contribucions a la ciència i la tecnologia no caiguin en l’oblit.

En resum

Alan Turing va ser un brillant matemàtic i informàtic les contribucions del qual al camp de la informàtica i la intel·ligència artificial han tingut un profund impacte en el món modern. Els seus treballs sobre la Màquina de Turing van establir les bases de l’ordinador digital modern, i les investigacions sobre intel·ligència artificial han aplanat el camí per al desenvolupament de màquines intel·ligents capaces d’aprendre i adaptar-se.

Tot i la tragèdia de la seva vida, és important honrar el llegat de Turing i recordar els seus molts èxits. Donar suport a organitzacions com l’Institut Turing és una forma excel·lent de fer-ho i de garantir que les seves contribucions a la ciència i la tecnologia no caiguin en l’oblit. Alan Turing sempre serà recordat com el pare de la informàtica moderna i un pioner al camp de la intel·ligència artificial.

Si necessiteu més informació o assessorament informàtic sobre el vostre ordinador o manteniment informa`tic per a la vostra empresa podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 972 22 89 43 o enviant-nos un missatge des de la nostra pàgina de contacte.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!