Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
ciberseguridad para pymer

News

Ciberseguretat per a PIMES: Protegeix la teva Empresa amb CIS Informàtica

En l’era digital actual, la ciberseguretat s’ha convertit en una necessitat essencial per a qualsevol empresa, independentment de la seva mida. Les petites i mitjanes empreses (PIMES) sovint es creuen immunes a les amenaces cibernètiques perquè pensen que els atacants només van darrere de les grans corporacions. Tanmateix, la realitat és ben diferent. Les PIMES són objectius atractius per als cibercriminals, ja que solen tenir menys recursos dedicats a la seguretat informàtica i, per tant, poden ser més vulnerables a atacs cibernètics.

En aquest context, és vital que les PIMES adoptin mesures de seguretat proactives per protegir les seves dades i assegurar la continuïtat del negoci. Aquí és on CIS Informàtica pot marcar la diferència. Amb anys d’experiència en el sector de la tecnologia i la seguretat informàtica, CIS Informàtica ofereix una gamma completa de serveis de ciberseguretat dissenyats per satisfer les necessitats específiques de les PIMES. Des de l’avaluació de vulnerabilitats fins a la formació dels empleats, els nostres experts treballen estretament amb les empreses per garantir que estan protegides contra les amenaces cibernètiques actuals i futures.

En aquest article, explorarem les amenaces de seguretat més comunes que afecten les PIMES i detallarem com els serveis de ciberseguretat de CIS Informàtica poden ajudar la vostra empresa a mantenir-se segura i protegida.

2. Amenaces de seguretat comunes per a PIMES

Les PIMES són sovint objectius fàcils per als cibercriminals, ja que sovint no disposen dels mateixos recursos de seguretat que les grans empreses. Les amenaces cibernètiques més comunes que afecten les PIMES inclouen:

Malware: El programari maliciós, o malware, és una de les amenaces més freqüents i pot incloure virus, troians i spyware. Aquest tipus de programari s’infiltra als sistemes informàtics per robar dades, espiar l’activitat de l’usuari o fins i tot inutilitzar els dispositius.

Phishing: Els atacs de phishing es basen en enganyar els empleats perquè revelin informació confidencial com contrasenyes o dades bancàries. Aquests atacs solen arribar en forma de correus electrònics falsos que semblen provenir de fonts legítimes.

Ransomware: Aquest tipus d’atac bloqueja l’accés a les dades de l’empresa fins que es pagui un rescat. El ransomware pot paralitzar una empresa durant dies o fins i tot setmanes, causant pèrdues econòmiques significatives i danys a la reputació.

Ataques DDoS (Denegació de Servei): Els atacs DDoS tenen com a objectiu fer caure els serveis en línia de l’empresa sobrecarregant els seus servidors amb trànsit maliciós. Això pot interrompre les operacions i fer que els serveis no estiguin disponibles per als clients.

Insiders malintencionats: Els empleats, contractors o socis amb accés a les dades de l’empresa poden suposar una amenaça interna si decideixen abusar del seu accés per robar o danyar dades.

Segons un informe recent de Cybersecurity Ventures, el 60% de les PIMES que experimenten una bretxa de seguretat cibernètica acaben tancant les seves portes en els sis mesos següents. Això subratlla la gravetat de les ciberamenaces i la importància de prendre mesures preventives per protegir-se.

Amb una comprensió clara de les amenaces comunes que afecten les PIMES, és crucial que les empreses adoptin una estratègia integral de ciberseguretat. En els següents apartats, explorarem com CIS Informàtica pot ajudar a mitigar aquests riscos i protegir la seva empresa contra les amenaces cibernètiques.

3. Avaluació de vulnerabilitats

Explicació de la importància d’avaluar les vulnerabilitats de la xarxa. Com CIS Informàtica realitza auditories de seguretat i proves de penetració per identificar debilitats.

Avaluar les vulnerabilitats de la xarxa és una part fonamental de qualsevol estratègia de ciberseguretat. Identificar i corregir les debilitats abans que els cibercriminals puguin aprofitar-les és crucial per protegir les dades i els sistemes de l’empresa. Les vulnerabilitats poden sorgir en diferents parts de la infraestructura informàtica, des dels servidors i dispositius de xarxa fins a les aplicacions i els dispositius dels usuaris finals.

Importància d’avaluar les vulnerabilitats

Les vulnerabilitats poden ser explotades per atacants per accedir a dades sensibles, interrompre les operacions empresarials o causar danys financers i de reputació. Una avaluació de vulnerabilitats permet a l’empresa:

 • Identificar debilitats: Detectar punts febles en la infraestructura de seguretat abans que puguin ser explotats.
 • Prioritzar les correccions: Establir un ordre de prioritat per abordar les vulnerabilitats més crítiques primer.
 • Millorar la postura de seguretat: Implementar mesures correctives per enfortir la seguretat general de la xarxa.

Com CIS Informàtica realitza auditories de seguretat i proves de penetració

CIS Informàtica utilitza un enfocament sistemàtic per avaluar les vulnerabilitats de la xarxa de l’empresa. Els nostres serveis inclouen:

 • Auditories de seguretat: Realitzem una revisió exhaustiva de la infraestructura de seguretat de l’empresa, incloent-hi servidors, xarxes, aplicacions i dispositius. Això ens permet identificar configuracions incorrectes, programari obsolet i altres debilitats potencials.
 • Proves de penetració: Simulem atacs cibernètics per identificar vulnerabilitats que podrien ser explotades per atacants reals. Aquestes proves ajuden a avaluar l’eficàcia de les mesures de seguretat existents i a identificar àrees que necessiten millores.
 • Anàlisi de riscos: Avalua els riscos associats amb les vulnerabilitats identificades i proporciona recomanacions per mitigar aquests riscos. Això inclou suggeriments per a la implementació de mesures de seguretat addicionals i millores en les polítiques de seguretat.
 • Informe detallat: Proporcionem un informe detallat amb els resultats de les auditories i proves de penetració, incloent-hi una llista de vulnerabilitats identificades i recomanacions per a la seva correcció.

A través d’aquestes avaluacions, CIS Informàtica ajuda les empreses a entendre millor els seus riscos de seguretat i a prendre les mesures necessàries per protegir-se contra les amenaces cibernètiques. En el proper apartat, explorarem les solucions de protecció de xarxes i dades que oferim per reforçar encara més la seguretat de la vostra empresa.

Ciberseguridad para pymes 2
Ciberseguretat per a pimes: protegeix la teva empresa amb cis informàtica 3

4. Protecció de xarxes i dades

Solucions de tallafocs i sistemes de detecció d’intrusions (IDS/IPS) que ofereix CIS Informàtica. Xifrat de dades i seguretat de la informació per protegir la confidencialitat i integritat de les dades.

Solucions de tallafocs i sistemes de detecció d’intrusions (IDS/IPS)

Els tallafocs són la primera línia de defensa contra les amenaces externes. Actuen com a barreres que controlen el trànsit d’entrada i sortida de la xarxa de l’empresa, permetent només les connexions autoritzades. CIS Informàtica ofereix solucions avançades de tallafocs que no només bloquegen l’accés no autoritzat sinó que també monitoritzen el trànsit per detectar patrons sospitosos.

Els sistemes de detecció d’intrusions (IDS) i prevenció d’intrusions (IPS) són eines crucials per identificar i respondre a les amenaces que aconsegueixen passar el tallafocs. Mentre que els IDS detecten i alerten sobre activitats sospitoses, els IPS van un pas més enllà i prenen mesures automàtiques per bloquejar les amenaces. CIS Informàtica proporciona solucions IDS/IPS que:

 • Monitoritzen en temps real el trànsit de la xarxa per identificar comportaments anòmals o maliciosos.
 • Bloquegen automàticament les amenaces abans que puguin causar danys.
 • Generen informes detallats que ajuden les empreses a comprendre i respondre millor a les amenaces detectades.

Xifrat de dades i seguretat de la informació

La protecció de la confidencialitat i integritat de les dades és fonamental per a qualsevol empresa. El xifrat de dades assegura que la informació només sigui accessible per a persones autoritzades, fins i tot si és interceptada per atacants. CIS Informàtica ofereix solucions de xifrat robustes per a dades en repòs (emmagatzemades) i en trànsit (en moviment). Aquestes solucions inclouen:

 • Xifrat de disc complet per protegir les dades emmagatzemades en dispositius físics.
 • Xifrat de comunicacions utilitzant protocols segurs com SSL/TLS per protegir les dades transmeses a través de xarxes públiques i privades.
 • Gestió de claus de xifrat per assegurar que només els usuaris autoritzats tinguin accés a les claus necessàries per desxifrar la informació.

A més del xifrat, CIS Informàtica també implementa altres mesures de seguretat de la informació com:

 • Control d’accés basat en rols (RBAC) per assegurar que només les persones amb els permisos adequats puguin accedir a informació sensible.
 • Auditories de seguretat regulars per garantir que les polítiques de seguretat es mantenen actualitzades i efectives.
 • Formació en seguretat per educar els empleats sobre les millors pràctiques de gestió de dades i seguretat de la informació.

Amb aquestes solucions de protecció de xarxes i dades, CIS Informàtica ajuda les empreses a mantenir la seva informació segura contra una àmplia gamma d’amenaces cibernètiques. En el proper apartat, veurem com les empreses poden millorar la seguretat dels dispositius mòbils i les connexions de teletraball.

5. Seguretat en els dispositius mòbils i teletraball

La importància de protegir els dispositius mòbils i les connexions remotes. Solucions de seguretat mòbil i VPN proporcionades per CIS Informàtica.

Importància de protegir els dispositius mòbils i les connexions remotes

En l’actualitat, els dispositius mòbils són una eina essencial per a la productivitat empresarial. Amb l’augment del treball remot, aquests dispositius sovint contenen informació sensible i accedeixen a les xarxes empresarials. Això els converteix en objectius atractius per als cibercriminals. La protecció inadequada dels dispositius mòbils pot portar a la pèrdua de dades, robatori d’informació i altres incidents de seguretat.

Les connexions remotes, com les utilitzades en el teletraball, també presenten riscos de seguretat significatius. Les connexions no segures poden ser interceptades per atacants, exposant dades sensibles. És essencial garantir que les connexions remotes siguin segures per protegir la informació de l’empresa i mantenir la integritat de les comunicacions.

Solucions de seguretat mòbil i VPN proporcionades per CIS Informàtica

CIS Informàtica ofereix una sèrie de solucions per protegir els dispositius mòbils i les connexions remotes, assegurant que els empleats puguin treballar de manera segura des de qualsevol lloc.

Seguretat mòbil:

 • Gestió de dispositius mòbils (MDM): Permet a les empreses gestionar i protegir els dispositius mòbils dels seus empleats. Les solucions MDM proporcionades per CIS Informàtica inclouen funcions com el control d’accés, l’encriptació de dades i la capacitat de bloquejar o esborrar dispositius remotament en cas de pèrdua o robatori.
 • Protecció contra malware i aplicacions malicioses: Implementem solucions de seguretat que detecten i bloquegen el programari maliciós en dispositius mòbils, així com les aplicacions que podrien representar un risc de seguretat.
 • Seguretat de les aplicacions mòbils: Assegurem que les aplicacions mòbils utilitzades pels empleats compleixin amb els estàndards de seguretat, reduint el risc d’exposició de dades sensibles.

VPN (Xarxes Privades Virtuals):

 • Connexions segures: Les VPN proporcionen un túnel segur entre els dispositius mòbils o remots i la xarxa empresarial. Això garanteix que totes les dades transmeses estiguin encriptades i protegides contra interceptacions.
 • Accés remot segur: Amb les solucions VPN de CIS Informàtica, els empleats poden accedir de manera segura als recursos de l’empresa des de qualsevol lloc, assegurant la continuïtat del negoci i la protecció de les dades.
 • Autenticació robusta: Implementem mètodes d’autenticació forts, com l’autenticació de dos factors (2FA), per assegurar que només els usuaris autoritzats puguin accedir a la xarxa de l’empresa.

Amb aquestes solucions, CIS Informàtica ajuda les empreses a protegir els seus dispositius mòbils i les connexions de teletraball contra una àmplia gamma de riscos de seguretat. En el següent apartat, discutirem la importància de la formació en ciberseguretat per als empleats i com CIS Informàtica pot ajudar a millorar la consciència en seguretat dins de l’empresa.

Ciberseguridad para pymes 3
Ciberseguretat per a pimes: protegeix la teva empresa amb cis informàtica 4

7. Gestió de còpies de seguretat i recuperació de dades

Necessitat de còpies de seguretat regulars per prevenir la pèrdua de dades. Solucions de backup i plans de recuperació de desastres que CIS Informàtica implementa per a les PIMES.

Necessitat de còpies de seguretat regulars per prevenir la pèrdua de dades

La pèrdua de dades pot tenir conseqüències devastadores per a qualsevol empresa, especialment per a les PIMES que poden no tenir els recursos per recuperar-se fàcilment d’un incident greu. Les dades poden perdre’s per diverses raons, incloent-hi fallades de maquinari, errors humans, atacs cibernètics, o desastres naturals. Tenir còpies de seguretat regulars és essencial per assegurar que les dades crítiques es puguin recuperar en cas de pèrdua o corrupció.

Les còpies de seguretat regulars permeten:

 • Protecció contra la pèrdua de dades: Asseguren que la informació important no es perdi definitivament i es pugui restaurar en qualsevol moment.
 • Continuïtat del negoci: Permeten que les operacions empresarials continuïn amb el mínim d’interrupcions possibles, fins i tot després d’un incident greu.
 • Compliment normatiu: Moltes indústries tenen requisits legals per mantenir còpies de seguretat de les dades, i les còpies de seguretat regulars ajuden a complir aquestes normatives.

Solucions de backup i plans de recuperació de desastres que CIS Informàtica implementa per a les PIMES

CIS Informàtica ofereix una gamma de solucions de còpies de seguretat i recuperació de dades dissenyades per satisfer les necessitats específiques de les PIMES. Aquestes solucions asseguren que les dades de l’empresa estiguin protegides i es puguin recuperar ràpidament en cas de qualsevol incident.

Solucions de backup:

 • Backup local i en el núvol: Implementem solucions que permeten realitzar còpies de seguretat tant localment com en el núvol. Això proporciona una doble capa de protecció, assegurant que les dades estiguin segures fins i tot en cas de fallada del maquinari local.
 • Còpies de seguretat automàtiques i regulars: Configurem còpies de seguretat automàtiques per assegurar que les dades s’arxivin regularment sense necessitat d’intervenció manual. Això garanteix que les còpies de seguretat estiguin sempre actualitzades.
 • Xifrat de còpies de seguretat: Les dades de les còpies de seguretat es xifren per protegir la seva confidencialitat i assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir-hi.

Plans de recuperació de desastres:

 • Avaluació de riscos i planificació: Treballem amb les empreses per avaluar els riscos i desenvolupar plans de recuperació de desastres adaptats a les seves necessitats específiques. Això inclou identificar els sistemes crítics i definir els objectius de recuperació.
 • Proves de recuperació: Realitzem proves regulars dels plans de recuperació de desastres per assegurar que les dades es puguin restaurar ràpidament i amb precisió en cas de necessitat.
 • Suport continu: Oferim suport continu per monitoritzar les còpies de seguretat i assegurar que els plans de recuperació de desastres es mantinguin actualitzats i efectius.

8. Monitorització i resposta a incidents

Explicació de la importància de monitoritzar constantment la xarxa per detectar anomalies. Serveis de monitorització i resposta a incidents de CIS Informàtica, incloent-hi el SOC (Security Operations Center).

Importància de la monitorització constant

La monitorització constant de la xarxa és una part essencial de la defensa cibernètica d’una empresa. Detectar activitats sospitoses o anomalies en temps real permet una resposta immediata a les amenaces i pot ajudar a minimitzar els danys. Sense una monitorització adequada, les empreses podrien perdre la visibilitat sobre els possibles atacs cibernètics i estar exposades a riscos de seguretat significatius.

Serveis de monitorització i resposta a incidents de CIS Informàtica

CIS Informàtica ofereix una sèrie de serveis de monitorització i resposta a incidents per ajudar les empreses a protegir-se contra les amenaces cibernètiques:

 • SOC (Security Operations Center): El nostre SOC monitoritza constantment l’activitat de la xarxa, utilitzant tecnologies avançades de detecció de threats i analítica de seguretat per identificar patrons sospitosos. Quan es detecta una anomalia o un possible atac, el nostre equip d’experts en seguretat cibernètica intervé immediatament per mitigar la amenaça i minimitzar els danys.
 • Monitorització proactiva: A més de la monitorització en temps real, oferim monitorització proactiva de la xarxa per identificar tendències i vulnerabilitats emergents abans que es converteixin en problemes importants de seguretat.
 • Resposta ràpida a incidents: En cas d’atac cibernètic o incident de seguretat, el nostre equip d’experts està disponible les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana per respondre ràpidament i mitigar els riscos. Utilitzem protocols establerts i procediments de resposta a incidents per assegurar una acció ràpida i eficaç.

A través dels nostres serveis de monitorització i resposta a incidents, CIS Informàtica proporciona una capa addicional de protecció cibernètica per a les empreses, assegurant-se que estiguin preparades per fer front a les amenaces cibernètiques en tot moment. En l’últim apartat, explorarem la importància de la formació en seguretat cibernètica per als empleats i com CIS Informàtica pot ajudar a millorar la consciència en seguretat dins de l’empresa.

11. Conclusió

En resum, la ciberseguretat és una preocupació cada vegada més important per a les PIMES, ja que les amenaces cibernètiques continuen evolucionant i augmentant en sofisticació. És essencial que les empreses prenguin mesures proactives per protegir-se contra aquests riscos i garantir la seguretat de les seves dades, sistemes i operacions.

CIS Informàtica està compromesa a proporcionar solucions de ciberseguretat adaptades a les necessitats específiques de les PIMES. Des de la protecció de xarxes i dades fins a la monitorització i resposta a incidents, oferim un conjunt complet de serveis i tecnologies per ajudar les empreses a mitigar els riscos cibernètics i mantenir-se protegides en un entorn digital en constant canvi.

Volem convidar-lo a posar-se en contacte amb CIS Informàtica per a una consulta gratuïta i una avaluació de la seguretat de la seva empresa. El nostre equip d’experts en ciberseguretat estarà encantat de proporcionar-li orientació i assessorament personalitzats per garantir que la seva empresa estigui adequadament protegida contra les amenaces cibernètiques.

No dubti en trucar-nos al 972 22 89 43 o enviar-nos un correu electrònic per programar una consulta. La seguretat del seu negoci és la nostra prioritat, i estem aquí per ajudar-vos a mantenir-vos protegits en un món digital cada vegada més complex.

Gràcies per confiar en CIS Informàtica com a vostre soci de confiança en ciberseguretat.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.