Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
wifi para empresas

News

Com optimitzar la seguretat de la teva xarxa wifi empresarial

En l’era digital actual, la seguretat de la xarxa WiFi és una preocupació crucial per a qualsevol empresa. Una xarxa WiFi segura no només garanteix la protecció de la informació confidencial, sinó que també assegura que les operacions empresarials es desenvolupin sense interrupcions. Les xarxes WiFi mal protegides poden ser vulnerables a una àmplia gamma d’amenaces, com ara atacs de hackers, accessos no autoritzats i robatori de dades.

Les empreses han de ser proactives a l’hora de protegir les seves xarxes WiFi per evitar aquestes amenaces. Això inclou la implementació de mesures de seguretat robustes, la configuració adequada dels dispositius de xarxa i la vigilància constant per detectar qualsevol activitat sospitosa. Amb les pràctiques adequades, és possible mantenir una xarxa WiFi segura que protegeixi tant la informació de l’empresa com la dels seus clients.

Configuració segura del router i dels punts d’accés

La configuració segura del router i dels punts d’accés és fonamental per garantir la protecció de la xarxa WiFi empresarial. Aquests dispositius són la primera línia de defensa contra els atacs externs, per la qual cosa és crucial assegurar-se que estiguin configurats correctament per minimitzar els riscos de seguretat.

Consells pràctics per a una configuració segura

 1. Canviar les contrasenyes per defecte: Un dels errors més comuns és deixar les contrasenyes predeterminades que venen amb els dispositius. Aquestes contrasenyes són conegudes públicament i poden ser fàcilment explotades per atacants. Assegureu-vos de canviar les contrasenyes per defecte per altres més complexes i segures.
 2. Desactivar funcions innecessàries: Molts routers i punts d’accés venen amb funcions activades per defecte que potser no necessiteu, com ara WPS (Wi-Fi Protected Setup). Desactivar aquestes funcions pot reduir la superfície d’atac de la vostra xarxa.
 3. Actualitzar el firmware regularment: Els fabricants de routers i punts d’accés sovint publiquen actualitzacions de firmware per corregir vulnerabilitats de seguretat. És important mantenir el firmware dels vostres dispositius actualitzat per protegir-vos contra les últimes amenaces.
 4. Configurar l’encriptació adequada: Utilitzeu els estàndards d’encriptació més avançats disponibles, com WPA3, per assegurar les comunicacions sense fils. WPA3 ofereix millores significatives en seguretat respecte als estàndards anteriors com WPA2.
 5. Crear una xarxa de convidats: Si sovint teniu visitants a l’oficina que necessiten accedir a Internet, configureu una xarxa de convidats separada de la xarxa principal de l’empresa. Això ajuda a mantenir la vostra xarxa interna segura i aïllada.
 6. Desactivar l’administració remota: Si no és necessari, desactiveu l’administració remota del vostre router. Això evitarà que atacants puguin accedir a la configuració del dispositiu des de fora de la vostra xarxa.

Implementar aquestes pràctiques pot ajudar a assegurar que la vostra xarxa WiFi empresarial estigui protegida contra possibles amenaces i vulnerabilitats, mantenint així la informació i les operacions de l’empresa segures.

Ús de xifrat fort i autenticació d’usuaris

L’ús de xifrat fort és essencial per protegir les dades que circulen per la vostra xarxa WiFi. El xifrat garanteix que les dades estiguin codificades i, per tant, siguin incomprensibles per a qualsevol persona que no tingui la clau de desxifrat. Això protegeix la informació sensible de l’empresa contra interceptacions i atacs de tipus “man-in-the-middle”.

Consells per a la implementació de xifrat

 1. Ús de WPA3: WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) és l’estàndard més recent de seguretat WiFi i ofereix millores significatives en comparació amb les versions anteriors, com WPA2. WPA3 proporciona un xifrat més fort i fa més difícil que els atacants descobreixin les contrasenyes a través d’atacs de força bruta.
 2. Configuració de contrasenyes complexes: Una bona pràctica és utilitzar contrasenyes llargues i complexes que combinïn lletres majúscules i minúscules, números i símbols. Les contrasenyes complexes són més difícils de desxifrar i milloren la seguretat de la vostra xarxa.

Exploració de les opcions d’autenticació d’usuaris

 1. Certificats digitals: Els certificats digitals proporcionen un mètode segur per autenticar els usuaris a la xarxa WiFi. Cada usuari o dispositiu rep un certificat únic que verifica la seva identitat, garantint que només els usuaris autoritzats puguin accedir a la xarxa. Això és especialment útil en entorns empresarials on hi ha molts dispositius connectats.
 2. Autenticació de dos factors (2FA): La implementació de l’autenticació de dos factors afegeix una capa addicional de seguretat. A més de la contrasenya, els usuaris han de proporcionar una segona forma d’autenticació, com un codi enviat al seu telèfon mòbil o una aplicació d’autenticació. Això redueix significativament el risc d’accés no autoritzat, fins i tot si la contrasenya es veu compromesa.

Adoptar xifrat fort i opcions avançades d’autenticació ajuda a assegurar que només els usuaris legítims poden accedir a la vostra xarxa i que les dades es mantenen segures durant la transmissió. Aquestes mesures són essencials per protegir la informació sensible de l’empresa i mantenir la integritat de les operacions empresarials.

Wifi per a empreses
Com optimitzar la seguretat de la teva xarxa wifi empresarial 2

Implementació de polítiques de control d’accés

Les polítiques de control d’accés són fonamentals per garantir que només els usuaris autoritzats puguin accedir a la xarxa WiFi empresarial. Aquestes polítiques ajuden a protegir les dades sensibles i a prevenir accessos no autoritzats que podrien comprometre la seguretat de la xarxa.

Explicació de com les polítiques de control d’accés poden ajudar

Les polítiques de control d’accés defineixen qui pot accedir a quins recursos dins de la xarxa. Mitjançant l’aplicació de regles estrictes, es pot assegurar que només els dispositius i usuaris autoritzats tinguin accés als recursos necessaris per a les seves funcions. Això no només millora la seguretat, sinó que també pot ajudar a optimitzar el rendiment de la xarxa, ja que es limita l’accés a aquells que realment ho necessiten.

Consells per a la implementació de polítiques de control d’accés

 1. Segmentació de xarxes: La segmentació de xarxes implica dividir la xarxa en diferents segments o subxarxes, cadascuna amb el seu propi conjunt de polítiques de seguretat. Això pot ajudar a limitar l’accés a dades sensibles i a aïllar diferents parts de la xarxa en cas d’una intrusió. Per exemple, es pot tenir una subxarxa per a convidats, una per a dispositius IoT i una altra per a dades crítiques.
 2. Configuració de VLANs (Virtual Local Area Networks): Les VLANs permeten segmentar la xarxa física en diverses xarxes lògiques, cadascuna amb la seva pròpia configuració de seguretat i polítiques d’accés. Això facilita l’aplicació de polítiques de seguretat específiques per a diferents grups d’usuaris i tipus de dades. Per exemple, els departaments de finances i recursos humans podrien estar en VLANs separades per protegir informació confidencial.
 3. Llistes de control d’accés (ACLs): Les ACLs són un conjunt de regles que permeten o deneguen l’accés a recursos específics basats en adreces IP, protocols o altres criteris. Configurar ACLs en els routers i switches pot ajudar a assegurar que només els dispositius amb permisos adequats puguin accedir a parts sensibles de la xarxa.
 4. Autenticació basada en rols (RBAC): Amb RBAC, els permisos d’accés es basen en els rols dels usuaris dins de l’organització. Això permet una gestió més fàcil i segura dels drets d’accés, assegurant que els usuaris només tinguin accés als recursos necessaris per al seu treball. Implementar RBAC pot reduir el risc d’errors humans i facilitar l’administració de permisos.

Implementar polítiques de control d’accés efectives és essencial per mantenir la seguretat i l’eficiència de la vostra xarxa WiFi empresarial. Aquestes mesures ajuden a garantir que només els usuaris autoritzats puguin accedir als recursos necessaris, protegint així la informació sensible i mantenint la integritat de la xarxa.

Monitoreig constant de la xarxa per detectar anomalies

El monitoreig constant de la xarxa és crucial per identificar i respondre ràpidament a activitats sospitoses o anomalies que puguin indicar una amenaça de seguretat. Un sistema de monitoreig ben implementat pot ajudar a prevenir atacs abans que causin danys significatius, protegint així la informació i les operacions de l’empresa.

Importància del monitoreig constant de la xarxa

El monitoreig constant permet a les empreses detectar de manera proactiva activitats inusuals que podrien indicar un intent d’intrusió o altres problemes de seguretat. Detectar aquestes activitats en una etapa primerenca permet una resposta ràpida, minimitzant els possibles danys. A més, el monitoreig regular de la xarxa ajuda a identificar patrons de comportament normal, de manera que qualsevol desviació pot ser detectada amb facilitat.

Suggeriments per a la implementació d’eines de monitoreig

 1. Monitorització del trànsit de la xarxa:
  • Utilitzeu eines de monitorització del trànsit per analitzar el flux de dades dins i fora de la xarxa. Aquestes eines poden identificar volums de trànsit anormals o connexions sospitoses que podrien indicar una amenaça.
  • Eines com Wireshark, SolarWinds, i PRTG Network Monitor poden proporcionar visibilitat detallada del trànsit de la xarxa, ajudant a identificar i investigar anomalies.
 2. Sistemes de detecció d’intrusions (IDS):
  • Els IDS són dispositius o programes que monitoritzen la xarxa per detectar activitats malicioses o violacions de polítiques de seguretat. Quan es detecta una anomalia, l’IDS pot alertar els administradors de la xarxa perquè prenguin les mesures necessàries.
  • Hi ha diferents tipus de sistemes IDS, incloent-hi NIDS (Network-based Intrusion Detection Systems) i HIDS (Host-based Intrusion Detection Systems), que poden ser utilitzats en combinació per una cobertura més completa.
 3. Sistemes de prevenció d’intrusions (IPS):
  • A diferència dels IDS, els IPS no només detecten activitats sospitoses sinó que també poden prendre mesures automàtiques per bloquejar-les. Els IPS poden ser configurats per bloquejar trànsit maliciós en temps real, evitant així que l’atac progressi.
  • Integrar un IPS amb el vostre firewall i altres mesures de seguretat pot oferir una defensa robusta contra atacs de xarxa.
 4. Anàlisi de logs i auditoria:
  • Recol·leccionar i analitzar logs de diferents dispositius de xarxa (com routers, switches i servidors) pot proporcionar informació valuosa sobre activitats passades i ajudar a identificar anomalies.
  • Eines com Splunk, Graylog, i ELK Stack poden ajudar a analitzar i visualitzar logs per detectar patrons sospitosos.
 5. Alertes en temps real:
  • Configureu el vostre sistema de monitoreig per enviar alertes en temps real quan es detectin anomalies. Aquestes alertes poden ser enviades via correu electrònic, missatge de text o a través d’una aplicació mòbil, permetent una resposta immediata.

Implementar un sistema de monitoreig constant és essencial per mantenir la seguretat de la xarxa WiFi empresarial. Amb les eines i pràctiques adequades, podeu detectar i respondre ràpidament a les amenaces, protegint així la informació sensible i assegurant el funcionament continu de les operacions empresarials.

Conclusió

En resum, la seguretat de la xarxa WiFi empresarial és una prioritat absoluta per a qualsevol organització que valori la protecció de la seva informació i la integritat de les seves operacions. Mitjançant la implementació de pràctiques de seguretat com la configuració segura dels dispositius, l’ús de xifrat fort i les polítiques de control d’accés, les empreses poden crear una xarxa WiFi robusta i protegida.

Però no has de fer-ho sol. A CIS Informàtica, estem especialitzats en la configuració de xarxes WiFi empresarials i podem ajudar-vos en aquesta tasca crítica. Amb anys d’experiència i coneixement tècnic avançat, estem preparats per assessories a la vostra empresa en la millora de la seguretat de la vostra xarxa WiFi, protegint així la vostra informació i assegurant el bon funcionament de les vostres operacions.

És important recordar que la seguretat de la xarxa WiFi no és una tasca estàtica, sinó que requereix una vigilància constant i una adaptació a les noves amenaces i tecnologies. El monitoreig constant de la xarxa, juntament amb l’actualització regular dels protocols de seguretat i la formació del personal, són elements clau per mantenir una xarxa WiFi segura al llarg del temps.

Amb la implementació adequada de mesures de seguretat i una actitud proactiva envers la protecció de la xarxa, les empreses poden mitigar els riscos de violació de dades i altres amenaces cibernètiques. Això permet no només protegir la informació confidencial de l’empresa, sinó també mantenir la confiança dels clients i col·laboradors en la seguretat de les seves dades.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.