Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
seguridad pagina web

News

Desenvolupament de pàgines web segures: bones pràctiques i estratègies

En l’era digital actual, la seguretat de les pàgines web empresarials s’ha convertit en una prioritat crucial. Les empreses depenen cada cop més de les seves presències en línia per atraure clients, gestionar operacions i mantenir comunicacions. Una pàgina web segura no només protegeix la informació sensible dels usuaris, sinó que també contribueix a la confiança i credibilitat de l’empresa.

La manca de seguretat web pot exposar les empreses a una sèrie de riscos greus. Els atacs cibernètics, com ara el phishing, el malware i el ransomware, poden comprometre dades valuoses, interrompre serveis i causar danys significatius a la reputació de l’empresa. La pèrdua de dades i la possible filtració d’informació confidencial poden tenir conseqüències devastadores, tant a nivell financer com legal.

A CIS Informàtica, entenem la importància de mantenir les pàgines web empresarials segures i lliures d’amenaces. Com a especialistes en desenvolupament web segur, oferim una àmplia gamma de serveis dissenyats per protegir la teva presència en línia. En aquest article, explorarem bones pràctiques i estratègies essencials per assegurar la teva pàgina web empresarial, i com els serveis de CIS Informàtica poden ajudar-te a mantenir-te protegit.

2. Consells per Assegurar una Pàgina Web Empresarial

La seguretat d’una pàgina web empresarial és fonamental per protegir les dades dels usuaris i mantenir la confiança en la teva marca. Implementar bones pràctiques de seguretat ajuda a prevenir atacs cibernètics i a assegurar la integritat de la informació. A continuació, es detallen alguns consells essencials per assegurar la teva pàgina web.

2.1. Autenticació Segura

Un dels aspectes més importants de la seguretat web és garantir que només les persones autoritzades tinguin accés a les àrees sensibles de la pàgina web. Això es pot aconseguir mitjançant l’ús de contrasenyes fortes i l’autenticació de dos factors (2FA).

Utilització de contrasenyes fortes i autenticació de dos factors (2FA):

 • Contrasenyes fortes: És essencial que totes les contrasenyes utilitzades per accedir a la pàgina web siguin complexes i difícils de desxifrar. Això vol dir que haurien de contenir una combinació de lletres majúscules i minúscules, números i símbols, i tenir una longitud mínima de 12 caràcters. Les contrasenyes haurien de ser úniques per a cada compte i canviar-se regularment.
 • Autenticació de dos factors (2FA): La 2FA afegeix una capa addicional de seguretat requerint que els usuaris proporcionin dues formes d’autenticació abans d’accedir. Normalment, això implica una combinació de alguna cosa que l’usuari coneix (com una contrasenya) i alguna cosa que l’usuari té (com un codi generat per una aplicació mòbil). Això fa que sigui molt més difícil per als atacants comprometre els comptes.

Implementació de sistemes d’autenticació robustos per a usuaris i administradors:

 • Usuaris: Els usuaris que accedeixen a la teva pàgina web, especialment aquells amb permisos d’administració, haurien de passar per processos d’autenticació estrictes. Assegura’t que tots els usuaris utilitzin contrasenyes fortes i que la 2FA estigui habilitada per als comptes d’alt nivell.
 • Administradors: Els comptes d’administrador són objectius especialment valuosos per als atacants. Per tant, és crucial implementar mesures de seguretat addicionals, com ara l’ús de VPNs per a l’accés remot i la revisió regular dels accessos per detectar activitats sospitoses.

En seguir aquests consells, pots assegurar que la teva pàgina web estigui protegida contra accés no autoritzat, reduint significativament el risc de compromisos de seguretat.

2.2. Certificats SSL

Els certificats SSL (Secure Sockets Layer) són una peça fonamental per a la seguretat de qualsevol pàgina web. Aquests certificats encripten les dades transmeses entre el servidor web i el navegador de l’usuari, assegurant que la informació sensible, com ara contrasenyes i dades personals, estigui protegida contra interceptacions i manipulacions.

Explicació de què és un certificat SSL i com funciona:

 • Què és un certificat SSL: Un certificat SSL és un petit fitxer de dades que vincula criptogràficament una clau criptogràfica a la informació d’una organització. Quan un certificat SSL està instal·lat en un servidor web, activa el protocol HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) i mostra el cadenat de seguretat en la barra d’adreces del navegador.
 • Com funciona: Quan un navegador intenta accedir a una pàgina web protegida per SSL, el servidor envia una còpia del certificat SSL al navegador. El navegador i el servidor inicien un procés de mà de seguretat (handshake) que inclou la validació del certificat i l’establiment d’una sessió encriptada. Un cop completat aquest procés, totes les dades transmeses entre el navegador i el servidor estan encriptades.
 • Protecció de dades: Els certificats SSL asseguren que les dades sensibles no puguin ser interceptades o alterades durant la transmissió. Això és especialment important per a pàgines que gestionen informació personal o financera.
 • Confiança dels usuaris: Els usuaris són cada vegada més conscients de la seguretat en línia i esperen veure el cadenat de seguretat i l’URL HTTPS quan visiten una pàgina web. Un certificat SSL contribueix a la confiança dels usuaris i pot augmentar la credibilitat del teu negoci.
 • Millora del SEO: Els motors de cerca, com Google, prioritzen les pàgines segures en els resultats de cerca. Tenir un certificat SSL pot millorar el teu rànquing SEO i augmentar la visibilitat de la teva pàgina web.

Com triar i instal·lar un certificat SSL per a la teva pàgina web:

 • Triar un certificat SSL: Hi ha diversos tipus de certificats SSL disponibles, des de certificats de validació de domini (DV) fins a certificats de validació estesa (EV). Els certificats DV són més fàcils d’obtenir i adequats per a petites empreses i blocs personals, mentre que els certificats EV ofereixen el nivell més alt de confiança i són ideals per a empreses que tracten amb informació sensible.
 • Instal·lar un certificat SSL: La instal·lació d’un certificat SSL varia segons el proveïdor d’allotjament web i el servidor utilitzat. En general, implica generar una sol·licitud de signatura de certificat (CSR), enviar-la a una autoritat de certificació (CA) i instal·lar el certificat rebut al servidor. Molts proveïdors d’allotjament web ofereixen assistència per a la instal·lació de certificats SSL, i alguns inclouen certificats SSL gratuïts com a part dels seus paquets.

En implementar certificats SSL a la teva pàgina web, no només protegiràs la informació dels teus usuaris, sinó que també augmentaràs la confiança en el teu negoci i milloraràs la teva presència en línia.

2.3. Actualitzacions de seguretat

Les actualitzacions de seguretat són crucials per mantenir una pàgina web protegida contra vulnerabilitats i amenaces. Mantenir el sistema de gestió de continguts (CMS) i els plugins actualitzats és una pràctica essencial per evitar exploits que puguin comprometre la seguretat de la teva pàgina.

Importància de mantenir actualitzat el sistema de gestió de continguts (CMS) i els plugins:

 • Protecció contra vulnerabilitats conegudes: Els desenvolupadors de CMS i plugins treballen constantment per identificar i corregir vulnerabilitats de seguretat. Les actualitzacions regulars sovint inclouen pegats de seguretat que protegeixen contra les últimes amenaces.
 • Millora de la funcionalitat i el rendiment: A més de les millores de seguretat, les actualitzacions sovint aporten noves funcions i optimitzacions que poden millorar el rendiment de la teva pàgina web. Un CMS i plugins actualitzats asseguren que estiguis aprofitant al màxim les capacitats de la teva plataforma.
 • Compliment de les normatives: Algunes normatives de seguretat i privacitat, com ara el GDPR, requereixen que les empreses mantinguin els seus sistemes actualitzats per protegir les dades dels usuaris. Mantenir el CMS i els plugins actualitzats ajuda a complir amb aquestes normatives i a evitar sancions.

Consells per automatitzar i gestionar les actualitzacions de seguretat:

 • Activar les actualitzacions automàtiques: Molts CMS, com WordPress, ofereixen l’opció d’activació de les actualitzacions automàtiques per als plugins i el mateix sistema. Aquesta funció assegura que les actualitzacions de seguretat s’apliquin tan aviat com estiguin disponibles, sense necessitat d’intervenció manual.
 • Utilitzar eines de gestió d’actualitzacions: Hi ha eines de gestió d’actualitzacions que poden ajudar a mantenir el teu CMS i els plugins actualitzats. Eines com ManageWP o InfiniteWP permeten gestionar múltiples llocs web i actualitzar-los des d’una única interfície.
 • Programar revisions regulars: A més de les actualitzacions automàtiques, és una bona pràctica programar revisions periòdiques per assegurar-se que tot el programari està al dia. Aquestes revisions poden incloure la verificació de la compatibilitat de les actualitzacions amb els components existents i la realització de còpies de seguretat abans d’aplicar canvis importants.
 • Realitzar còpies de seguretat abans d’actualitzar: Abans d’aplicar qualsevol actualització, és fonamental fer una còpia de seguretat completa del lloc web. Això assegura que, en cas que alguna cosa vagi malament durant el procés d’actualització, puguis restaurar el lloc a l’estat anterior sense pèrdua de dades.

Mantenir el CMS i els plugins actualitzats és una part vital de la seguretat de la teva pàgina web. Les actualitzacions regulars no només protegeixen contra les últimes amenaces, sinó que també asseguren que la teva pàgina funcioni de manera eficient i segura. Implementar aquestes pràctiques ajudarà a mantenir la integritat i la seguretat del teu lloc web a llarg termini.

Pagina web segura
Desenvolupament de pàgines web segures: bones pràctiques i estratègies 3

2.4. Pràctiques de codificació segura

Les pràctiques de codificació segura són essencials per prevenir vulnerabilitats i garantir que la teva pàgina web sigui resistent als atacs cibernètics. Seguint tècniques de desenvolupament segures, es poden evitar moltes de les vulnerabilitats més comunes que els atacants exploten.

Evitar vulnerabilitats comunes com XSS (Cross-Site Scripting) i SQL Injection:

 • XSS (Cross-Site Scripting): Aquesta vulnerabilitat permet als atacants injectar scripts maliciosos en pàgines web vistes per altres usuaris. Per evitar XSS, assegura’t de validar i sanejar totes les dades d’entrada de l’usuari i utilitza eines de filtrat adequades per eliminar o escapar qualsevol codi potencialment maliciós.
 • SQL Injection: Els atacs de SQL Injection es produeixen quan els atacants injecten codi SQL maliciós en les consultes de bases de dades a través de les entrades de l’usuari. Per prevenir aquest tipus d’atacs, utilitza sempre consultes preparades o paràmetres SQL, que aïllen les dades de l’usuari del codi SQL.

Implementació de pràctiques de codificació segura durant el desenvolupament web:

 • Validació d’entrada: Valida totes les dades d’entrada al servidor i al costat del client per assegurar-te que només s’acceptin els valors esperats. Utilitza llibreries i marcs de treball que proporcionin funcions de validació robustes.
 • Sanejament de dades: Saneja totes les dades d’entrada per eliminar o neutralitzar qualsevol contingut potencialment perillós. Això inclou l’eliminació de caràcters especials i l’escapament de cadenes de text abans d’inserir-les en HTML o en consultes SQL.
 • Utilització de marcs de treball segurs: Utilitza marcs de treball de desenvolupament web que incloguin mesures de seguretat integrades. Aquests marcs sovint tenen funcions de seguretat preconstruïdes que ajuden a prevenir vulnerabilitats comunes.

Revisió i prova del codi per detectar i corregir vulnerabilitats:

 • Revisió de codi: Implementa un procés de revisió de codi on els desenvolupadors revisin el treball dels seus companys per identificar possibles vulnerabilitats i errors. Les revisions de codi ajuden a detectar problemes de seguretat abans que el codi es desplegui a la producció.
 • Proves de seguretat: Utilitza eines automatitzades per a la prova de seguretat del codi, com ara escàners de vulnerabilitats que puguin identificar problemes com XSS, SQL Injection, i altres. Completa aquestes eines amb proves manuals per assegurar una cobertura completa.
 • Actualització contínua: Mantingues el codi actualitzat amb les últimes pràctiques de seguretat. Això inclou estar al corrent de les noves amenaces i actualitzar el codi per contrarestar-les.

Implementar pràctiques de codificació segura és fonamental per protegir la teva pàgina web i la informació dels teus usuaris. Seguint aquests consells, pots assegurar-te que el codi de la teva pàgina sigui resistent a les vulnerabilitats i estigui preparat per fer front als atacs cibernètics.

2.5. Gestió de permisos i accés

La gestió adequada de permisos i accés és un element clau per garantir la seguretat de la teva pàgina web. Limitar l’accés a la informació sensible i assegurar-se que els usuaris només tinguin els privilegis necessaris per realitzar les seves tasques és fonamental per prevenir accessos no autoritzats i possibles danys.

Configuració de permisos d’usuari adequats per limitar l’accés a informació sensible:

 • Assignació de rols: Defineix rols clars per als diferents tipus d’usuaris de la teva pàgina web (administradors, editors, col·laboradors, visitants, etc.). Assigna permisos específics a cada rol basats en les seves necessitats i responsabilitats.
 • Restricció d’accés a la informació sensible: Limita l’accés a la informació sensible només als usuaris que necessiten accedir-hi per motius laborals. Això pot incloure dades financeres, informació personal dels usuaris o qualsevol altra informació crítica.
 • Auditoria d’accés: Implementa registres d’auditoria que capturin qui ha accedit a quina informació i quan. Això et permetrà revisar l’activitat dels usuaris i detectar qualsevol accés sospitós o no autoritzat.

Utilització de principis de menys privilegis per als usuaris:

 • Principi de menys privilegis: Assegura’t que els usuaris només tinguin els privilegis mínims necessaris per realitzar les seves tasques. Això ajuda a limitar l’impacte d’una possible violació de seguretat, ja que l’atacant no tindrà accés a més informació del que és estrictament necessari.
 • Revisió regular dels permisos: Realitza revisions periòdiques dels permisos dels usuaris per assegurar-te que no tenen accés a recursos innecessaris. Això és especialment important quan els rols dels usuaris canvien dins de l’empresa.
 • Gestió centralitzada d’usuaris: Utilitza eines i sistemes de gestió d’identitats que permetin administrar permisos de manera centralitzada. Això facilita la implementació de polítiques de seguretat consistents i la revisió dels permisos dels usuaris.

La gestió adequada de permisos i accés és essencial per protegir la teva pàgina web contra accessos no autoritzats i per garantir que la informació sensible estigui protegida. Implementar aquestes pràctiques ajuda a reduir el risc de fugues de dades i a mantenir la integritat i la confidencialitat de la informació a la teva pàgina web.ç

Pagina web ciberseguridad
Desenvolupament de pàgines web segures: bones pràctiques i estratègies 4

3. Importàcia dels certificats ssl, actualitzacions de seguretat i pràctiques de codificació segura

3.1. Certificats SSL

Els certificats SSL són una part essencial de la seguretat web moderna. Protegeixen la informació en trànsit mitjançant la encriptació de les dades que es transmeten entre el navegador del client i el servidor web. Això significa que, fins i tot si algú aconsegueix interceptar la comunicació, no podran llegir ni entendre la informació que s’està enviant.

L’impacte positiu dels certificats SSL en la confiança dels usuaris és significatiu. Els visitants del lloc web veuran el símbol del cadenat a la barra d’adreces del navegador, indicant que la connexió és segura. Això dóna als usuaris una sensació de confiança i seguretat en el fet que les seves dades estan protegides mentre naveguen pel lloc web. A més, els certificats SSL també tenen un impacte positiu en el SEO, ja que els motors de cerca com Google premien els llocs web que utilitzen HTTPS amb millors posicions als resultats de cerca. Això fa que la implementació d’un certificat SSL sigui una decisió beneficiosa tant per a la seguretat com per a la visibilitat en línia del teu lloc web.

3.2. Actualitzacions de seguretat

Les actualitzacions regulars són una part essencial de mantenir la seguretat del teu lloc web. A mesura que es descobreixen i es corregeixen noves vulnerabilitats, les actualitzacions asseguren que el teu lloc web estigui protegit contra possibles explotacions.

Quan els desenvolupadors troben vulnerabilitats en el codi del sistema de gestió de continguts (CMS), plugins o altres components del lloc web, solen alliberar correccions de seguretat en forma d’actualitzacions. Aplicar aquestes actualitzacions tan aviat com estiguin disponibles és crucial per prevenir que els atacants aprofitin aquestes vulnerabilitats per accedir al teu lloc web o danyar-lo de qualsevol altra manera.

Hi ha moltes històries d’incidents evitables que destaquen la importància d’aplicar les actualitzacions de seguretat de manera oportuna. Les explotacions de vulnerabilitats conegudes poden portar a conseqüències greus, com ara la pèrdua de dades del client, la infecció per malware o l’acabament en llistes de bloqueig de motors de cerca. Mitjançant la implementació regular d’actualitzacions de seguretat, es poden evitar molts d’aquests incidents i mantenir la integritat del teu lloc web.

3.3. Pràctiques de Codificació Segura

Seguir estàndards de codificació segura és crucial per garantir la robustesa i la resistència del teu lloc web contra possibles atacs cibernètics. Les pràctiques de codificació segura ofereixen diversos beneficis que van més enllà de simplement evitar vulnerabilitats.

Una de les grans avantatges de seguir estàndards de codificació segura és la reducció dels punts d’entrada per als atacs. El codi segur és menys propens a ser explotat per a tècniques comunes d’injecció de codi, com ara SQL injection o cross-site scripting (XSS). Això ajuda a prevenir la pèrdua de dades, el robatori d’informació sensible i altres conseqüències negatives que podrien afectar la seguretat i la reputació del teu lloc web.

Les pràctiques de codificació segura també poden ajudar a minimitzar els errors de codificació que poden conduir a vulnerabilitats. El codi ben escrit és més fàcil de revisar i mantenir, i menys probable que contingui bugs que puguin ser explotats per atacants. Això redueix la probabilitat d’incidentes de seguretat i els costos associats amb la seva resolució.

4. Serveis de Desenvolupament Web Segur de CIS Informàtica

CIS Informàtica ofereix una gamma completa de serveis de desenvolupament web segur per garantir que la teva pàgina web estigui protegida contra les últimes amenaces cibernètiques. Amb una combinació de coneixements tècnics avançats i experiència pràctica, els nostres professionals són experts en implementar les millors pràctiques i estratègies de seguretat web.

Els nostres serveis inclouen:

 1. Auditories de Seguretat: Realitzem auditories exhaustives del teu lloc web per identificar i avaluar qualsevol possible vulnerabilitat. Aquestes auditories ajuden a detectar punts febles i a prendre mesures proactives per millorar la seguretat del teu lloc web.
 2. Desenvolupament de Pàgines Web Segures: Des de la planificació fins a la implementació, el nostre equip de desenvolupament web treballa per garantir que cada aspecte del teu lloc web estigui construït amb seguretat en ment. Utilitzem les últimes tecnologies i pràctiques de codificació segura per protegir la teva pàgina web contra amenaces cibernètiques.
 3. Optimització de Rendiment i Seguretat: No només ens centrem en la seguretat, sinó que també ens assegurem que el teu lloc web funcioni de manera òptima. Optimitzem el rendiment i la seguretat del teu lloc web per garantir una experiència de navegació excel·lent per als teus usuaris.
 4. Suport i Manteniment Continu: Després de llançar el teu lloc web, continuem proporcionant suport i manteniment per garantir que romangui segur i actualitzat en tot moment. Això inclou la implementació de patches de seguretat, la supervisió del rendiment i altres tasques de manteniment necessàries.

Amb una llarga història d’èxit i una reputació comprovada en el camp de la seguretat web, CIS Informàtica és el teu soci ideal per a totes les teves necessitats de desenvolupament web segur. Posa’t en contacte amb nosaltres avui mateix per descobrir com podem ajudar a protegir el teu lloc web contra les amenaces cibernètiques i garantir la seva seguretat a llarg termini.

5. Conclusió

La seguretat en el desenvolupament web és un aspecte crític que no es pot ignorar. Amb l’augment constant de les amenaces cibernètiques, és més important que mai garantir que el teu lloc web estigui protegit contra possibles vulnerabilitats i atacs.

Durant aquest article, hem destacat la importància de seguir bones pràctiques de seguretat en tot el procés de desenvolupament web. Hem discutit com els certificats SSL, les actualitzacions de seguretat, les pràctiques de codificació segura i altres estratègies poden ajudar a protegir el teu lloc web contra les amenaces cibernètiques.

Com a empresa especialitzada en desenvolupament web segur, CIS Informàtica està aquí per ajudar. Amb el nostre equip d’experts en seguretat web, podem proporcionar-te el suport i els recursos necessaris per assegurar que el teu lloc web estigui protegit en tot moment.

Així que no esperis més. Protegeix el teu lloc web avui mateix posant-te en contacte amb CIS Informàtica. Estem aquí per ajudar-te a garantir la seguretat i la integritat del teu lloc web enfront de les amenaces cibernètiques en constant evolució.

Per a més informació i per obtenir suport en el desenvolupament web segur, no dubtis a contactar-nos al correu electrònic [email protected] o trucant al número de telèfon 972 22 89 43.

Recorda, la seguretat del teu lloc web és una prioritat. Confia en CIS Informàtica per mantenir el teu lloc web segur i protegit en tot moment.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.