Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
inteligencias artificiales quitan trabajos: imagen de un robot sonriente

News

Substituirà la IA als treballadors humans? Examinant el paper de la Intel·ligència Artificial al mercat laboral

En aquesta entrada del bloc, explorarem el paper de la IA al mercat laboral, els avantatges i desavantatges que la IA substitueixi els treballadors humans

La Intel·ligència Artificial (IA) porta diversos anys obrint-se camí a les nostres vides. Des dels smartphones a les nostres mans fins als cotxes autoconduïts a les carreteres, la IA està revolucionant diverses indústries. Un dels impactes més significatius de la IA és al mercat laboral. La pregunta que es planteja aquí és: substituirà la IA als treballadors humans?

La IA té el potencial d’executar tasques que abans feien els humans, i això ha suscitat preocupacions sobre el futur de l’ocupació. Tot i això, l’impacte de la IA a la mà d’obra és un tema de debat entre els experts. Mentre que alguns sostenen que la IA crearà noves feines, a altres els preocupa el desplaçament de llocs de treball i la necessitat de reciclatge professional.

En aquesta entrada del bloc, explorarem el paper de la IA al mercat laboral, els avantatges i desavantatges que la IA substitueixi els treballadors humans, els perills potencials de la IA al lloc de treball, el paper de l’educació i la formació en la preparació per a un futur dominat per la IA, les consideracions ètiques de la IA al mercat laboral i el futur del mercat laboral amb la IA. També revisarem els sectors en què és més probable que la IA substitueixi els treballadors humans i la necessitat de col·laboració entre els humans i la IA.

La intel·ligències artificials treue els llocs de treball
Substituirà la ia als treballadors humans? Examinant el paper de la intel·ligència artificial al mercat laboral 3

Exemples de com s’utilitza actualment la IA al mercat laboral

La intel·ligència artificial ja es fa servir en diversos sectors, com la sanitat, les finances, el transport i la fabricació. A la sanitat, s’utilitza per analitzar historials mèdics i realitzar diagnòstics. També es pot utilitzar en la investigació mèdica per identificar nous tractaments per a malalties. En finances, la IA es fa servir per analitzar les tendències del mercat i prendre decisions d’inversió. Al transport, s’estan provant cotxes i camions autoconduïts, que tenen el potencial de revolucionar la indústria del transport. A la indústria manufacturera, la IA s’utilitza per automatitzar els processos de producció, augmentar l’eficiència i reduir costos.

La intel·ligència artificial també s’utilitza en l’atenció al client. Cada cop són més populars els chatbots, que poden gestionar les consultes i queixes dels clients. S’estima que pel 2022, els chatbots estalviaran a les empreses més de 8.000 milions de dòlars a l’any. La IA també es fa servir en el procés de contractació mitjançant l’anàlisi de currículums, la realització d’entrevistes inicials i la preselecció de candidats. Això estalvia temps als reclutadors i els ajuda a trobar el candidat adequat per al lloc.

Avantatges i inconvenients que la IA substitueixi els treballadors humans

Un dels avantatges més grans de la IA és la seva capacitat per automatitzar tasques repetitives i mundanes. Això pot estalviar temps i augmentar l’eficiència, cosa que pot conduir a una major productivitat i beneficis. La IA també pot analitzar grans quantitats de dades i proporcionar informació que els humans no poden identificar. La IA també pot treballar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, cosa que significa que les tasques es poden completar més ràpidament.

Tot i això, l’inconvenient que la IA substitueixi els treballadors humans és el desplaçament de llocs de treball. Molts treballs poc qualificats, com ara la introducció de dades, l’atenció al client i les cadenes de muntatge, corren el risc de ser substituïts per la IA. Això pot conduir a la desocupació, cosa que pot tenir un impacte significatiu a l’economia. Es calcula que per al 2030 es podrien perdre fins a 800 milions de llocs de treball a causa de l’automatització.

Una altra preocupació és el cost de la implantació de la IA. Tot i que la IA té el potencial d’augmentar l’eficiència, el cost inicial de la implantació pot ser elevat. Això pot suposar un obstacle important per a les petites empreses que no disposin dels recursos necessaris per invertir a IA.

Perills potencials de la IA al lloc de treball

Un altre problema de la IA són els perills potencials que planteja al lloc de treball. Per exemple, els cotxes autoconduïts s’han vist implicats en accidents, cosa que planteja dubtes sobre la seva seguretat. Els sistemes d’IA també poden funcionar malament, cosa que pot provocar errors i accidents. També hi ha el risc que la IA sigui piratejada, cosa que pot posar en perill dades i sistemes sensibles.

Una altra preocupació són les implicacions ètiques de la IA. Per exemple, els sistemes d’IA poden programar-se per discriminar determinats grups per raça, sexe o edat. Això pot conduir a un tracte injust i a la discriminació.

El paper de l’educació i la formació en la preparació per a un futur dominat per la IA

Amb l’auge de la IA, la necessitat d’educació i de formació és més important que mai. Els treballadors necessitaran estar equipats amb noves habilitats per adaptar-se al canviant mercat laboral. Això significa que els programes d’educació i formació hauran d’actualitzar-se per incloure les competències relacionades amb la IA.

Molts experts suggereixen que cal un enfocament d’aprenentatge permanent per preparar-se per a un futur dominat per la IA. Això vol dir que les persones hauran d’actualitzar contínuament els seus coneixements al llarg de les curses. Això es pot aconseguir mitjançant cursos en línia, tallers i altres programes de formació.

Intel·ligència artificial treu el lloc de treball
Substituirà la ia als treballadors humans? Examinant el paper de la intel·ligència artificial al mercat laboral 4

Consideracions ètiques de la IA al mercat laboral

Una altra consideració important quan es tracta de la IA al mercat laboral és l’ètica. Els sistemes de IA tenen el potencial de ser parcials i discriminar certs grups. Això pot conduir a un tracte injust i a la discriminació al lloc de treball.

Per abordar aquesta qüestió és important garantir que els sistemes d’IA es dissenyin tenint en compte l’ètica. Això vol dir que els sistemes d’IA s’han de dissenyar per ser justos i imparcials. També és important garantir que els sistemes d’IA siguin transparents perquè les persones puguin entendre com se’ls avalua.

El futur del mercat laboral amb la IA

El futur del mercat laboral amb la IA és incert. Encara que és possible que es perdin alguns llocs de treball a causa de l’automatització, és molt possible que es creïn nous llocs de treball en grans àrees com el desenvolupament, el manteniment i l’assistència de la IA. També és possible que la IA provoqui un canvi en els tipus de llocs de treball disponibles. Per exemple, els treballs que requereixen creativitat, pensament crític i intel·ligència emocional poden ser més demanats.

Per preparar-se per al futur del mercat laboral amb IA, és important estar al dia dels darrers avenços en IA i actualitzar contínuament les habilitats i els coneixements. La col·laboració entre humans i IA també serà important en el futur de la feina.

Revisió de les indústries en què és més probable que la IA substitueixi els treballadors humans

Alguns sectors tenen més probabilitats de veure’s afectats per la IA que d’altres. Per exemple, és probable que la indústria del transport i la logística tingui una pèrdua significativa de llocs de treball a causa de l’automatització dels treballs de conducció. També és probable que la indústria manufacturera pateixi pèrdues de feina a causa de l’automatització dels processos de producció.

D’altra banda, és menys probable que sectors com la sanitat i l’educació estiguin afectats per la IA. Aquestes indústries requereixen un alt nivell d’interacció humana i intel·ligència emocional, que no pot ser substituït per la IA.

La necessitat de col·laboració entre humans i IA

La col·laboració entre humans i IA serà crucial en el futur del mercat laboral. Tot i que la IA pot automatitzar certes tasques, no pot substituir la creativitat humana, el pensament crític i la intel·ligència emocional. Això significa que els humans seguiran exercint un paper vital a la mà d’obra.

Per garantir una col·laboració eficaç entre els humans i la IA, és important dissenyar sistemes d’IA que siguin fàcils d’entendre i utilitzar per als humans. També és important proporcionar formació i suport als treballadors perquè utilitzin eficaçment els sistemes de IA.

En resum

En conclusió, l’impacte de la IA al mercat laboral és un tema de debat. Tot i que la IA té el potencial d’automatitzar certes tasques i augmentar l’eficiència, també planteja riscos com ara el desplaçament de llocs de treball, perills per a la seguretat i problemes ètics. Per preparar-se per a un futur dominat per la IA, és important actualitzar contínuament les competències i els coneixements i garantir una col·laboració eficaç entre els éssers humans i la IA. Amb l’enfocament adequat, podem garantir que la IA beneficiï tant les empreses com els treballadors.

Si necessiteu més informació o assessorament informàtic sobre el vostre ordinador o manteniment informa`tic per a la vostra empresa podeu posar-vos en contacte amb nosaltres trucant al 972 22 89 43 o enviant-nos un missatge des de la nostra pàgina de contacte.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.