Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
que es el hacking: un hacker encaputxat tecleja a l'ordinador

News

Què és el hacking? Una mirada retrospectiva a l’història del hacking

Què és el hacking? Com va començar? Quina és la seva història? Avui parlarem d'aquests i molts altres temes en aquest article.

El terme “pirateria informàtica” s’ha convertit en sinònim d’activitat maliciosa a Internet. Sovint s’associa amb delinqüents informàtics que irrompen en sistemes o xarxes per robar o manipular dades. En realitat, el hacking és un concepte molt més ampli del que es presenta als mitjans de comunicació. És una forma d’art complexa que s’ha desenvolupat al llarg dels anys, i les seves implicacions per a la seguretat de les dades i Internet són significatives. Aquest article ofereix una visió general de la història i levolució de la pirateria informàtica, així com de les seves implicacions per al futur.

Què és el hacking?

El pirateig informàtic és la pràctica d’obtenir accés no autoritzat a un sistema informàtic oa una xarxa per obtenir el control i manipular les dades o altres usuaris. Els pirates informàtics poden ser malintencionats i intentar interrompre o danyar un sistema, o poden ser benignes i intentar accedir a informació o recursos. En qualsevol cas, la pirateria informàtica és una habilitat que requereix un cert nivell de coneixements tècnics així com la capacitat de pensar amb originalitat i trobar solucions creatives.

En essència, el hacking consisteix a resoldre problemes. Es tracta de trobar punts febles en un sistema i explotar-los per accedir a dades o recursos. També consisteix a entendre com funcionen els sistemes informàtics i aprendre a “pensar com un hacker” per desenvolupar solucions a problemes de seguretat complexos.

Història del hacking

La història de la pirateria informàtica es remunta als primers dies de la informàtica, a la dècada de 1950. En aquella època, els ordinadors eren cars i escassos, per la qual cosa els que tenien accés solien compartir els seus coneixements i habilitats amb els altres en un intent per aprendre més. No va ser fins a les dècades de 1960 i 1970 quan es va encunyar el terme “pirateria informàtica”. En aquella època, el terme s’associava a un grup d’entusiastes de la informàtica que feien servir les seves habilitats per explorar i accedir a sistemes i xarxes en un intent d’aprendre com funcionaven.

Amb l’aparició d’Internet a la dècada de 1980, el hacking va començar a adquirir un nou significat. A mesura que Internet creixia, també ho feia el nombre de hackers i, amb ell, els riscos associats a la pirateria informàtica. A la dècada de 1990 es van introduir les primeres mesures contra la pirateria informàtica, ja que les empreses i els governs van començar a reconèixer els perills potencials de l’accés no autoritzat a dades confidencials.

Historia de hacking
Què és el hacking? Una mirada retrospectiva a l'història del hacking 3

Tipus de hackers: barret negre, barret blanc

Els hackers es poden dividir en dues categories principals: els de barret negre i els de barret blanc. Els hackers de barret negre són malintencionats i sovint busquen accedir a sistemes o xarxes per robar o manipular dades. També poden tractar de pertorbar o danyar un sistema. Els hackers de barret blanc, en canvi, són més benignes. Sovint són emprats per empreses i governs per provar i millorar els sistemes de seguretat, així com per identificar possibles vulnerabilitats.

Com ha evolucionat la pirateria informàtica al llarg dels anys?

El pirateig informàtic ha evolucionat molt al llarg dels anys. Als primers temps de la informàtica, els hackers es dedicaven sobretot a explorar sistemes i xarxes. A mesura que Internet creixia, també ho feien el nombre de pirates informàtics i els riscos associats a la pirateria. A finals de la dècada de 1990, amb la introducció de mesures contra el pirateig informàtic, els hackers van començar a centrar-se més a utilitzar les seves habilitats per accedir als sistemes amb finalitats malicioses.

Des de llavors, la pirateria informàtica s’ha tornat cada cop més sofisticada. A mesura que ha avançat la tecnologia, també ho han fet les tàctiques i tècniques utilitzades pels hackers. En els darrers anys, han utilitzat diversos mètodes per accedir als sistemes, com el phishing, el malware i el ransomware. També s’han tornat cada vegada més experts a amagar les seves empremtes, cosa que en dificulta la detecció i la persecució.

Quin és l’impacte de la pirateria a la seguretat d’Internet?

L’impacte de la pirateria a la seguretat d’Internet és significatiu. Els pirates informàtics tenen el potencial per accedir a dades sensibles i pertorbar les operacions. Això pot tenir greus conseqüències per a empreses, governs i particulars. En el cas de les empreses, el pirateig pot provocar filtracions de dades, pèrdua de reputació i pèrdues financeres. Per als governs, podeu portar a l’exposició d’informació confidencial, així com a la interrupció de serveis crítics.

El pirateig també pot tenir un impacte significatiu als individus. Els pirates informàtics poden accedir a informació personal, com ara contrasenyes i dades financeres, que es poden utilitzar per robar diners o cometre frau. També poden utilitzar programari maliciós per aconseguir el control de l’ordinador o dispositiu d’una persona, cosa que els permet vigilar les seves activitats o fins i tot esborrar dades.

És el hacking una habilitat o un talent?

El pirateig és tant una habilitat com un talent. Requereix un cert nivell de coneixements tècnics així com la capacitat de pensar amb originalitat i idear solucions creatives. A més, els hackers han d’estar disposats a assumir riscos i ser persistents en els intents d’accedir a sistemes o xarxes.

Els hackers amb més èxit són els que tenen tant els coneixements tècnics com la capacitat de pensament creatiu necessaris per tenir èxit. Sense coneixements tècnics, és difícil entendre com funcionen els sistemes i les xarxes. Sense les habilitats de pensament creatiu, és difícil idear les solucions necessàries per obtenir-hi accés.

El hacking és una forma d’art?

En molts sentits, la pirateria informàtica es pot considerar una forma d’art. Els pirates informàtics han de tenir un cert nivell de coneixements tècnics, així com la capacitat de pensar de manera creativa i idear solucions innovadores. També requereix un cert nivell d’habilitat per tenir èxit.

El hacking també es pot considerar una forma d’expressió. En accedir a sistemes i xarxes, els hackers poden expressar la seva creativitat i demostrar-ne les habilitats. Com qualsevol altra forma d’art, el pirateig informàtic es pot utilitzar tant per a bons com per a dolents. Es pot utilitzar per accedir a dades amb finalitats malicioses o per accedir a dades amb finalitats legítimes.

Hacking que es: pantalla d'error
Què és el hacking? Una mirada retrospectiva a l'història del hacking 4

Quin és el futur de la pirateria informàtica?

El futur de la pirateria informàtica és incert. A mesura que avança la tecnologia i Internet s’interconnecta cada cop més, les possibilitats que els pirates informàtics accedeixin a dades o xarxes sensibles continuaran augmentant. Alhora, però, les mesures contra el pirateig informàtic són cada vegada més sofisticades, cosa que fa més difícil que els pirates accedeixin a sistemes i xarxes.

En el futur, els pirates informàtics s’hauran d’avançar als esdeveniments per tenir èxit. Hauran de ser creatius en el seu enfocament i utilitzar una varietat de mètodes per accedir-hi. També hauran d’adoptar un enfocament més ètic, centrant-se a obtenir accés a sistemes i xarxes amb finalitats legítimes.

Com es poden protegir les empreses dels pirates informàtics?

Les empreses es poden protegir dels pirates informàtics aplicant diverses mesures de seguretat. Aquestes mesures inclouen l’ús de contrasenyes segures, el xifratge de dades i l’ús de tallafocs per bloquejar l’accés no autoritzat. Les empreses també han de comptar amb un pla de resposta a incidents per fer front a qualsevol bretxa de seguretat que es pugui produir.

A més, les empreses han d’invertir en formació sobre seguretat per al personal. Això ajudarà a garantir que els empleats comprenguin els riscos associats a la pirateria informàtica i puguin prendre les mesures adequades per protegir-se ells mateixos i l’empresa de possibles atacs.

Quines són les implicacions de la pirateria informàtica per a les dades i les TI?

Les implicacions de la pirateria informàtica per a les dades i les TI són significatives. Els pirates informàtics tenen el potencial d’accedir a dades confidencials, interrompre operacions i causar pèrdues financeres. Per protegir les dades i els sistemes informàtics, les organitzacions han d’invertir en mesures de seguretat com a contrasenyes segures, xifrat i tallafocs. També heu d’assegurar-vos que el vostre personal rep la formació adequada sobre protocols de seguretat i disposa d’un pla de resposta a incidents.

Per acabar, les organitzacions han de mantenir-se alerta i estar preparades per respondre ràpidament en cas que es produeixi una violació de la seguretat. Això pot implicar posar-se en contacte amb les forces de seguretat, alertar les persones afectades i prendre mesures per evitar nous atacs.

En definitiva…

La història i l’evolució de la pirateria informàtica és un tema complex i fascinant. Des dels seus primers dies com una manera d’explorar i obtenir accés als sistemes, fins a la seva encarnació moderna com a eina amb finalitats malicioses, la pirateria ha recorregut un llarg camí. Les implicacions de la pirateria per a la seguretat d’Internet i les dades són significatives, i el futur de la pirateria és incert. Les empreses poden protegir-se dels pirates informàtics invertint en mesures de seguretat i formant el seu personal, però també s’han de mantenir alerta i estar preparades per respondre ràpidament en cas que es produeixi una violació de la seguretat.

Si necessites assessorament informàtic per tu o la teva empresa no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 972 22 89 43 o enviant-nos un missatge des de la nostra pàgina de contacte.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.