Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
que es un ordinador zombie

News

Què són els ordinadors “zombie” i perquè és important aprendre a reconèixer-los

Els ordinadors zombie són un problema creixent i desconegut dins el camp de la ciberseguretat. Conèixer la seva existència i prendre'n mesures pot estalviar maldecaps tant a tu com a la resta d'usuaris.

Dins del camp de la ciberseguretat, la varietat dels delictes és molt àmplia: Phishing, ransomware, ciberespionatge, etc, etc. Tanmateix, hi ha una eina essencial per a les organitzacions que es dediquen a aquestes tasques que va més enllà de la seva propia xarxa informàtica local i és l’ús i propagació d’ordinadors zombie. I, així doncs…

Què és un ordinador zombie?

Els ordinadors zombie són ordinadors que han estat infectats amb un virus que els fa funcionar de forma remota sense que l’usuari en sigui conscient. Aquests ordinadors s’han convertit en “zombies”, ja que han estat “ressuscitats” pel virus per realitzar tasques malintencionades sense el coneixement o el consentiment de l’usuari.

El virus zombie normalment es propaga a través de correus electrònics o mitjançant descàrregues d’Internet. Una vegada que s’ha instal·lat en un ordinador, es queda en segon pla i espera a ser activat per un atacant. Quan aquest atacant vol fer servir l’ordinador zombie, envia una instrucció al virus, que a la seva vegada fa que l’ordinador s’uneixi a una xarxa de zombies controlada per l’atacant. A partir d’aquest moment, l’atacant pot fer que l’ordinador zombie realitzi qualsevol tasca, com ara enviar correus electrònics spam o participar en atacs de denegació de servei (DoS).

El problema amb els ordinadors zombie és que poden ser utilitzats per realitzar tasques malintencionades a gran escala, ja que es poden aprofitar molts ordinadors per crear una xarxa de zombies potent. Això pot causar problemes importants per a les empreses i les persones, ja que els atacs de virus zombie poden fer que els ordinadors es tornin molt lents, que es perdin dades o que es puguin veure afectades altres funcionalitats del sistema.

Com es poden infectar els ordinadors amb virus zombie?

Hi ha moltes maneres pel qual els nostres ordinadors es poden infectar amb virus zombie. Aquí és on tornem a remarcar la importància de les mesures de seguretat més típiques ja que els mecanismes d’infecció amb virus zombie acostumen a ser sempre els mateixos:

  • Correus electrònics spam: Els virus zombie sovint es transmeten a través de correus electrònics spam que contenen enllaços o fitxers adjunts infectats. Si un usuari clica en un enllaç o obre un fitxer adjunt infectat, el virus zombie es descarregarà al seu ordinador.
  • Descàrregues d’Internet: Els virus zombie també es poden transmetre mitjançant descàrregues d’Internet, com ara programes gratuïts o jocs que es descarreguen de llocs web no segurs.
  • Xarxes socials: Els virus zombie també es poden transmetre a través de xarxes socials, com ara Facebook o Instagram, a través de missatges o publicacions que contenen enllaços o fitxers adjunts infectats.
  • Explotacions de vulnerabilitats: Els virus zombie també es poden instal·lar en els ordinadors aprofitant vulnerabilitats del sistema o del navegador web. Això es pot fer a través de programes malintencionats que s’executen automàticament quan un usuari visita una pàgina web infectada.

Per evitar que els ordinadors es contagïin amb virus zombie, és important mantenir el sistema actualitzat amb les últimes actualitzacions de seguretat i utilitzar un programa antivirus de confiança. També és important ser cautelós a l’hora de descarregar programes o obrir correus electrònics o missatges de xarxes socials d’orígens desconeguts.

Quines són les conseqüències de tenir un ordiandor zombie?

Tenir un ordinador zombie pot comportar diverses conseqüències per a l’usuari:

  • Lentitud del sistema: Els virus zombie solen consumir molt de recursos del sistema, cosa que pot fer que l’ordinador es torni molt lent i difícil d’utilitzar.
  • Pèrdua de dades: Els virus zombie també poden esborrar o modificar les dades del sistema, cosa que pot comportar la pèrdua de dades importants.
  • Atacs a altres ordinadors: Si el nostre ordinador està infectat amb un virus zombie, l’atacant pot fer que l’ordinador s’uneixi a una xarxa de zombies i es faci servir per realitzar atacs a altres ordinadors o servidors. Això pot comportar problemes legals per a l’usuari, ja que s’estaria participant en activitats il·legals sense ser-ne conscient.
  • Pèrdua de la privacitat: Els virus zombie solen recollir dades dels ordinadors infectats i enviar-les a l’atacant, cosa que pot comportar la pèrdua de privacitat per a l’usuari.
  • Costos addicionals: Si l’ordinador zombie es fa servir per enviar correus electrònics spam o per participar en atacs de denegació de servei, l’usuari pot veure afectada la seva velocitat de connexió a Internet o pot haver de pagar costos addicionals per l’ús excessiu dels recursos del sistema.

Quines mesures de seguretat podem prendre per a evitar la infecció dels virus zombie?

Per evitar la creació d’ordinadors zombie i promoure la seguretat informàtica a escala individual i empresarial, es pot seguir aquestes recomanacions:

Mantenir el sistema actualitzat

És important mantenir el sistema operatiu i altres programes actualitzats amb les últimes actualitzacions de seguretat per minimitzar les vulnerabilitats del sistema.

Utilitzar un programa antivirus

Un programa antivirus pot detectar i eliminar virus zombie i altres amenaçes de seguretat del nostre ordinador.

Ser cautelós

Ser cautelós a l’hora de descarregar programes o obrir correus electrònics o missatges de xarxes socials d’orígens desconeguts: Això pot evitar que el nostre ordinador es contagïi amb virus zombie o altres programes malintencionats.

Utilitzar contrasenyes segures

És important utilitzar contrasenyes segures i no compartir-les amb altres persones per evitar que el nostre compte sigui compromès.

Utilitzar firewalls

Un firewall pot ajudar a protegir el nostre ordinador contra atacs externs i a controlar quines aplicacions es comuniquen amb Internet.

Fer còpies de seguretat

És important fer còpies de seguretat de les dades importants per evitar la pèrdua de dades en cas de qualsevol problema de seguretat.

En el cas d’empreses, és important implementar polítiques de seguretat informàtica sòlides i proporcionar formació a tots els empleats per evitar la creació d’ordinadors zombie i altres amenaçes de seguretat. A més, és important tenir en compte les lleis i regulacions existents en matèria de seguretat informàtica i assegurar-se de complir-les.

Si necessites assessorament informàtic per tu o la teva empresa no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 972 22 89 43 o enviant-nos un missatge des de la nostra pàgina de contacte.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!