Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
cual-es-la-historia-de-la-informatica

News

Descobrint la revolució la computació: Quina és la història de la informàtica?

La revolució informàtica va començar als anys 50, quan els ordinadors van començar a estar disponibles. En aquella època, els ordinadors eren grans i cars, i els utilitzaven principalment les grans corporacions i les agències governamentals.

La revolució informàtica és una de les fites més significatives de la història de la humanitat. Ha canviat la nostra manera de comunicar-nos, de treballar i de viure. Ens ha fet més eficients i productius i ens ha permès explorar noves idees i tecnologies. En aquest article parlarem de la història de la informàtica i l’evolució d’Internet, des dels inicis als anys 50 fins a l’actualitat.

Introducció a la història de la informàtica

La revolució informàtica va començar als anys 50, quan els ordinadors van començar a estar disponibles. En aquella època, els ordinadors eren grans i cars, i els utilitzaven principalment les grans corporacions i les agències governamentals. Tot i això, a mesura que la tecnologia avançava i els ordinadors es feien més petits i assequibles, van començar a ser utilitzats per particulars i petites empreses. Això va marcar l’inici de la revolució informàtica, que ha continuat fins als nostres dies.

La revolució informàtica ha tingut un profund impacte a les nostres vides. Ha canviat la nostra manera de comunicar-nos, treballar i viure. Ens ha permès explorar noves idees i noves tecnologies. Ens ha permès accedir a la informació de manera ràpida i senzilla. També ens ha permès connectar amb persones de tot el món. Tot això ha estat possible gràcies als avenços de la tecnologia informàtica.

Els primers ordinadors i ARPANET

Els primers ordinadors dels anys 50 i 60 eren grans i cars, i els utilitzaven principalment grans corporacions i agències governamentals. Tot i això, a mesura que la tecnologia avançava i els ordinadors es feien més petits i assequibles, van començar a ser utilitzats per particulars i petites empreses.

El 1969 es va desenvolupar l’ARPANET (Xarxa de l’Agència de Projectes de Recerca Avançada). Va ser la primera xarxa d’ordinadors a gran escala. Connectava ordinadors de tot el món i permetia als usuaris compartir informació i recursos. Va ser el principi d’Internet tal com la coneixem avui.

Mapa logic de l'arpanet. Març del 1977
mapa logic de l’arpanet. Març del 1977

L’aparició d’Internet

Internet ha evolucionat ràpidament en les darreres dècades. Al principi s’utilitzava sobretot per a la investigació i l’educació. Però a mesura que la tecnologia avançava, es va fer més accessible al públic en general. Així va sorgir la World Wide Web, que va permetre als usuaris accedir a informació i recursos des de qualsevol part del món.

El creixement d’Internet ha estat notable. Ens ha permès comunicar-nos, col·laborar i estar connectats amb persones de tot el món. També ens ha permès accedir a la informació de manera ràpida i senzilla. Això ha tingut un profund impacte a les nostres vides i està transformant la nostra manera de treballar i de viure.

Universitats i connectivitat

Les universitats han estat a l’avantguarda de la revolució d’Internet. Han tingut un paper important en el desenvolupament d’internet i han contribuït a fer-lo més accessible al públic en general. Les universitats han connectat els seus campus a internet, permetent als estudiants accedir a informació de tot el món. També han permès als investigadors col·laborar i compartir informació.

Les universitats també han estat a l’avantguarda del desenvolupament de noves tecnologies. Han estat decisives en el desenvolupament de la World Wide Web i continuen exercint un paper important en l’evolució d’Internet.

L’exèrcit i les primeres connexions

L’Exèrcit dels Estats Units va ser una de les primeres organitzacions a utilitzar Internet. Al principi, es feia servir amb finalitats militars, com la comunicació i la recopilació d’informació. Tot i això, a mesura que la tecnologia avançava, l’exèrcit va començar a utilitzar internet per a fins no militars. Això incloïa la investigació, educació i entreteniment.

L’ús d’Internet per part de l’exèrcit va ser significatiu, ja que va fer que Internet fos més accessible al públic. També va permetre a l’exèrcit establir les primeres connexions entre ordinadors de tot el món. Aquest va ser el començament d’Internet tal com el coneixem avui.

Desenvolupament professional

Internet també ens ha permès explorar noves idees i noves tecnologies. Ens ha permès desenvolupar les nostres capacitats professionals i intel·lectuals i mantenir-nos en contacte amb persones de tot el món.

Internet també ens ha permès accedir a la informació de manera ràpida i senzilla. Això ha tingut un profund impacte a les nostres vides i ens ha permès explorar noves idees i noves tecnologies. Això ens ha permès avançar-nos als esdeveniments i continuar sent competitius al mercat mundial.

Pàgines web i transferència de dades

Internet també ens ha permès accedir a la informació de manera ràpida i senzilla. Això ha estat possible gràcies al desenvolupament de les pàgines web, la transferència de dades i el protocol “http”.

Les pàgines web són documents que s’emmagatzemen a Internet i als quals qualsevol pot accedir-hi. Solen estar escrites en HTML, un llenguatge informàtic que permet crear i visualitzar pàgines web. La transferència de dades és el procés de moure dades d’un ordinador a un altre, i se sol fer utilitzant internet. Protocol és un conjunt de regles que utilitzen els ordinadors per comunicar-se entre si.

L’aparició d’HTTP

Protocolo http web
Descobrint la revolució la computació: quina és la història de la informàtica? 13

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) és un protocol de comunicació que es fa servir per transferir dades a través d’Internet. És la columna vertebral de la World Wide Web i s’encarrega de transferir pàgines web, dades i fitxers d’un ordinador a un altre.

HTTP ens ha permès accedir a la informació de manera ràpida i senzilla. Ens ha permès accedir a pàgines web des de qualsevol lloc del món, i ens ha permès transferir dades i fitxers de forma ràpida i segura. Això ha tingut un profund impacte a les nostres vides i ens ha permès explorar noves idees i noves tecnologies.

L’auge de la Web

La World Wide Web ha revolucionat la manera com accedim a la informació i ens comuniquem entre nosaltres. Ens ha permès accedir a la informació de manera ràpida i senzilla i mantenir-nos en contacte amb persones de tot el món.

També ens ha permès explorar noves idees i tecnologies. Ens ha permès accedir a la informació des de qualsevol part del món i mantenir-nos a l’avantguarda i competitius al mercat mundial.

En definitiva

La revolució informàtica ha tingut un profund impacte a les nostres vides. Ens ha permès accedir a la informació de forma ràpida i senzilla i ens ha permès explorar noves idees i noves tecnologies. Internet ens ha permès connectar amb persones de tot el món i mantenir-nos a l’avantguarda i competitius al mercat mundial. L’evolució de la informàtica i d’Internet continuarà marcant les nostres vides els propers anys.

La revolució informàtica és un èxit increïble que ha transformat la nostra manera de comunicar-nos, treballar i viure. Ens ha permès accedir a la informació de manera ràpida i senzilla i explorar noves idees i tecnologies. Ens ha permès estar connectats amb persones de tot el món i mantenir-nos a l’avantguarda i competitius al mercat mundial. La revolució informàtica ens ha permès donar forma a les nostres vides i al futur.

Si necessites assessorament informàtic per tu o la teva empresa no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 972 22 89 43 o enviant-nos un missatge des de la nostra pàgina de contacte.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.