Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
ciberseguridad teletrabajo

News

Teletreball a l’era dels atacs cibernètics: Com enfortir les teves mesures de ciberseguretat

El teletreball s'ha convertit en una pràctica molt habitual a moltes empreses, i la seguretat informàtica és una preocupació creixent en aquest mòn.

Actualment, el teletreball s’ha convertit en una pràctica comuna a moltes empreses, a causa de la pandèmia mundial de COVID-19. Tot i això, encara que el teletreball ofereix molts avantatges, també presenta un conjunt de desafiaments, especialment pel que fa a la ciberseguretat. En aquest article, es presentaran algunes de les millors pràctiques per enfortir les mesures de ciberseguretat al teletreball.

Introducció al teletreball i la ciberseguretat

El teletreball es defineix com a pràctica de treballar des d’un lloc diferent a l’oficina central d’una empresa, utilitzant tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta pràctica s’ha tornat cada cop més popular a l’última dècada, i ha estat impulsada en gran mesura per la pandèmia del 2020.

La ciberseguretat, per altra banda, fa referència a la protecció dels sistemes informàtics, les xarxes i les dades contra l’accés no autoritzat, el robatori i la destrucció. La ciberseguretat és una preocupació important per a totes les empreses, però és especialment important al teletreball, on els treballadors poden estar utilitzant dispositius i xarxes no segures.

Teletrabajo ciberseguridad
Teletreball a l'era dels atacs cibernètics: com enfortir les teves mesures de ciberseguretat 4

La importància de la ciberseguretat al teletreball

La importància de la ciberseguretat al teletreball rau en la necessitat de protegir les dades crítiques de l’empresa. Els treballadors que treballen des de casa poden utilitzar dispositius personals i xarxes no segures, cosa que augmenta el risc que les dades de l’empresa siguin compromeses.

A més, els treballadors remots poden ser víctimes d’atacs de pesca i altres tipus d’atacs cibernètics, que poden resultar en la pèrdua de dades importants i l’exposició d’informació confidencial.

Per tant, és important que les empreses prenguin mesures per enfortir les seves mesures de ciberseguretat al teletreball, per evitar la pèrdua de dades i l’exposició d’informació confidencial.

Tipus d’atacs cibernètics adreçats als treballadors remots

Hi ha diversos tipus d’atacs cibernètics dirigits als treballadors remots, que inclouen:

 • Atacs de pesca: en què els atacants intenten enganyar els treballadors perquè revelin informació confidencial.
 • Atacs de codi maliciós: en què els atacants intenten infectar els dispositius dels treballadors amb malware, que pot robar informació important.
 • Atacs de força bruta: en què els atacants intenten endevinar les contrasenyes dels treballadors per obtenir accés als sistemes de l’empresa.
 • Atacs de denegació de servei (DDoS): en què els atacants intenten inundar els sistemes de l’empresa amb trànsit per inutilitzar-los.

Per mitigar aquests riscos, és important que les empreses implementin mesures de ciberseguretat efectives al teletreball.

Teletrabajo seguridad informatica
Teletreball a l'era dels atacs cibernètics: com enfortir les teves mesures de ciberseguretat 5

Millors pràctiques per a la ciberseguretat al teletreball

Les millors pràctiques per a la ciberseguretat al teletreball inclouen:

 • Utilitzar xarxes i dispositius segurs: els treballadors han d’utilitzar dispositius segurs i xarxes privades virtuals (VPN) per accedir als sistemes de l’empresa.
 • Utilitzar contrasenyes segures: els treballadors han d’utilitzar contrasenyes segures i canviar-les regularment.
 • Utilitzar programari antivirus: els treballadors han dutilitzar programari antivirus per protegir els seus dispositius de malware i altres tipus datacs cibernètics.
 • Implementar mesures d’autenticació de dos factors: les empreses han d’implementar mesures d’autenticació de dos factors per protegir els seus sistemes contra atacs de força bruta.
 • Realitzar còpies de seguretat regularment: les empreses han de fer còpies de seguretat regularment per protegir les seves dades en cas de pèrdua o corrupció.

Creació d’un pla de ciberseguretat per al teletreball

Per enfortir les mesures de ciberseguretat al teletreball, és important que les empreses creïn un pla de ciberseguretat que abordi els riscos específics del teletreball. Un pla de ciberseguretat per al teletreball ha d’incloure:

 • Polítiques i procediments de seguretat: que estableixin les millors pràctiques per al teletreball i descriguin les mesures de seguretat que han de seguir els treballadors.
 • Mesures de seguretat tècniques: que incloguin mesures de seguretat per als dispositius dels treballadors, les xarxes i els sistemes de l’empresa.
 • Capacitació i educació: que capaciti els treballadors sobre les millors pràctiques de seguretat i els riscos de ciberseguretat.
Seguridad informatica en teletrabajo
Teletreball a l'era dels atacs cibernètics: com enfortir les teves mesures de ciberseguretat 6

Eines i recursos per a la ciberseguretat al teletreball

Hi ha diverses eines i recursos que poden ajudar les empreses a enfortir les seves mesures de ciberseguretat al teletreball, que inclouen:

 • Programari antivirus: que pot protegir els dispositius dels treballadors contra codi maliciós (malware) i altres tipus d’atacs cibernètics.
 • Xarxes privades virtuals (VPN): que poden protegir les connexions dels treballadors als sistemes de lempresa.
 • Eines d’autenticació de dos factors: que poden protegir els sistemes de l’empresa contra atacs de força bruta.
 • Capacitació i educació: que poden capacitar els treballadors sobre les millors pràctiques de seguretat i els riscos de ciberseguretat.

Serveis de ciberseguretat per al teletreball

Hi ha diversos serveis de ciberseguretat que poden ajudar les empreses a enfortir les seves mesures de ciberseguretat al teletreball, que inclouen:

 • Serveis de seguretat gestionats: que poden proporcionar monitorització i protecció dels sistemes de l’empresa.
 • Serveis d’avaluació de vulnerabilitats: que poden identificar les vulnerabilitats als sistemes de l’empresa.
 • Serveis de resposta a incidents: que poden ajudar les empreses a respondre als atacs cibernètics i minimitzar els danys.

Conclusió i punts clau

El teletreball ofereix molts avantatges, però també presenta certs desafiaments pel que fa a la ciberseguretat. És important que les empreses prenguin mesures per enfortir les mesures de ciberseguretat al teletreball, per evitar la pèrdua de dades i l’exposició d’informació confidencial. Les millors pràctiques per a la ciberseguretat al teletreball inclouen l’ús de xarxes i dispositius segurs, contrasenyes segures, programari antivirus, mesures d’autenticació de dos factors i còpies de seguretat regulars. A més, les empreses han de crear un pla de ciberseguretat per al teletreball, utilitzar eines i recursos de ciberseguretat i considerar serveis de ciberseguretat gestionats, avaluació de vulnerabilitats i resposta a incidents.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!