Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
renueve-infraestrcutrua-con-consultoria-informatica

News

Tendències emergents en la tecnologia informàtica per a empreses el 2024

En un món cada vegada més digitalitzat, mantenir-se actualitzat amb les últimes tendències tecnològiques és essencial per a qualsevol empresa que desitgi romandre competitiva i eficaç. Les innovacions en tecnologia no només poden augmentar la productivitat i l’eficiència, sinó que també poden obrir noves oportunitats de negoci i transformar completament els models operatius.

En aquest article, explorarem les tendències emergents en la tecnologia informàtica per a empreses el 2024. Des de la intel·ligència artificial fins a la computació al núvol, passant per la ciberseguretat i el 5G, discutirem com aquestes tecnologies poden impactar el vostre negoci. A més, us mostrarem com CIS Informàtica pot ajudar la vostra empresa a adoptar aquestes innovacions i aprofitar-ne els beneficis.

2. Tendències tecnològiques més recents per al 2024

2.1. Intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic

La intel·ligència artificial (IA) i l’aprenentatge automàtic estan revolucionant diferents sectors de manera significativa. Aquestes tecnologies permeten a les empreses automatitzar processos, analitzar grans quantitats de dades amb major precisió i obtenir insights valuosos per a la presa de decisions.

Per exemple, en l’entorn empresarial, l’IA es pot utilitzar per a l’automatització del servei al client mitjançant chatbots, la qual cosa permet atendre les consultes dels clients de manera més eficient i en temps real. L’aprenentatge automàtic també es pot aplicar en la detecció de fraus financers, identificant patrons sospitosos en les transaccions i alertant les empreses abans que es produeixin pèrdues.

Un altre exemple pràctic és l’optimització de la cadena de subministrament, on l’IA pot predir la demanda de productes i ajustar els nivells d’inventari en conseqüència, reduint costos i millorant l’eficiència. A més, les tècniques d’aprenentatge automàtic poden ajudar a analitzar el comportament dels clients, permetent una personalització més precisa de les campanyes de màrqueting i millorant l’experiència del client.

Aquestes són només algunes de les moltes maneres en què l’IA i l’aprenentatge automàtic poden transformar els negocis, fent-los més àgils i competitius en un mercat en constant evolució.

2.2. Computació al Núvol i Edge Computing

La computació al núvol ha transformat significativament la manera en què les empreses gestionen les seves operacions informàtiques. Aquesta tecnologia ofereix una sèrie de beneficis crucials per a les empreses de totes les mides:

Beneficis de la Computació al Núvol per a les Empreses:

 1. Escalabilitat: Les solucions al núvol permeten a les empreses escalar els seus recursos informàtics segons les necessitats, sense necessitat d’inversions en maquinari costós.
 2. Reducció de costos: L’ús de serveis al núvol pot reduir els costos operatius, ja que les empreses només paguen pels recursos que utilitzen.
 3. Accessibilitat: Les dades i aplicacions emmagatzemades al núvol es poden accedir des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, facilitant el treball remot i la col·laboració global.
 4. Seguretat: Els proveïdors de serveis al núvol solen oferir mesures de seguretat avançades, com ara xifratge de dades i còpies de seguretat automàtiques, per protegir la informació empresarial.

Introducció a l’Edge Computing i Com Complementa la Computació al Núvol:

L’edge computing és una tecnologia emergent que complementa la computació al núvol portant el processament de dades més a prop de l’origen de les dades, és a dir, als dispositius i sensors locals. Això redueix la latència i millora la velocitat de resposta en temps real, la qual cosa és especialment útil per a aplicacions que requereixen decisions immediates.

Per exemple, en una fàbrica intel·ligent, l’edge computing permet que els sensors i dispositius processin dades localment per a control en temps real de les màquines, mentre que les dades agregades es poden enviar al núvol per a anàlisi a llarg termini i millores operatives.

En resum, la combinació de la computació al núvol i l’edge computing ofereix a les empreses una infraestructura informàtica més flexible, eficient i segura, permetent-los aprofitar els avantatges de les dues tecnologies per optimitzar les seves operacions i mantenir-se competitives en el mercat.

2.3. Internet de les Coses (IoT)

L’Internet de les Coses (IoT) està transformant radicalment les operacions empresarials, connectant dispositius i sensors per recopilar i intercanviar dades en temps real. Aquesta interconnexió permet a les empreses obtenir insights valuosos, millorar l’eficiència operativa i crear noves oportunitats de negoci.

Com els Dispositius IoT Estan Transformant les Operacions Empresarials:

 1. Automatització i Control: Els dispositius IoT permeten automatitzar processos i controlar operacions de manera remota. Això és especialment beneficiós en sectors com la manufactura, on els sensors IoT poden monitoritzar les màquines i processos, ajustant-los automàticament per optimitzar la producció.
 2. Monitorització en Temps Real: Amb els dispositius IoT, les empreses poden monitoritzar els seus actius i operacions en temps real. Això facilita la detecció de problemes abans que es converteixin en incidents greus, millorant la gestió del manteniment i reduint el temps d’inactivitat.
 3. Recopilació de Dades: Els dispositius IoT recopilen grans quantitats de dades que poden ser analitzades per identificar tendències, patrons i anomalies. Aquestes dades són fonamentals per a la presa de decisions informades i l’optimització de processos empresarials.

Exemples de Casos d’Ús en Diferents Indústries:

 1. Manufactura: En la indústria manufacturera, els dispositius IoT s’utilitzen per a la gestió d’inventari en temps real, la monitorització de la producció i el manteniment predictiu de les màquines. Això millora l’eficiència i redueix els costos operatius.
 2. Agricultura: Els sensors IoT en l’agricultura permeten monitoritzar les condicions del sòl, el clima i la salut dels cultius. Els agricultors poden utilitzar aquestes dades per optimitzar l’ús de l’aigua i els nutrients, augmentant el rendiment i la sostenibilitat.
 3. Salut: En el sector de la salut, els dispositius IoT com els wearables poden monitoritzar els signes vitals dels pacients en temps real, permetent una atenció mèdica més proactiva i personalitzada. Els dispositius IoT també es poden utilitzar per gestionar l’inventari de medicaments i equips mèdics.
 4. Transport i Logística: Els sensors IoT en vehicles i contenidors permeten el seguiment en temps real de la ubicació i condicions de les mercaderies. Això millora la traçabilitat, redueix els temps de lliurament i optimitza les rutes de transport.

2.4. Ciberseguretat Avançada

En un món cada cop més digitalitzat, les amenaces cibernètiques evolucionen constantment, i les empreses han d’estar preparades per fer front a aquestes noves vulnerabilitats. La ciberseguretat avançada és essencial per protegir les dades sensibles, garantir la continuïtat del negoci i mantenir la confiança dels clients i socis comercials.

Descripció de les Noves Amenaces Cibernètiques:

 1. Atacs de Ransomware: El ransomware segueix sent una de les amenaces més significatives. Els atacants xifren les dades de l’empresa i demanen un rescat per alliberar-les, causant interrupcions greus en les operacions i pèrdues financeres importants.
 2. Phishing i Enginyeria Social: Els atacs de phishing s’han tornat més sofisticats, amb correus electrònics i missatges que semblen legítims per enganyar els empleats i obtenir informació confidencial. Els atacants també utilitzen tècniques d’enginyeria social per manipular les persones i accedir a sistemes i dades.
 3. Atacs Dirigits (APT): Els atacs persistents avançats (APT) són campanyes prolongades en què els atacants ingressen a la xarxa d’una organització i romanen sense ser detectats durant un llarg període. Aquests atacs solen estar motivats per l’espionatge o el robatori de propietat intel·lectual.

Necessitat de Mesures de Seguretat Avançades:

Per fer front a aquestes amenaces, les empreses necessiten mesures de seguretat més avançades i proactives. Això inclou:

 1. Encriptació de Dades: Assegurar que totes les dades sensibles, tant en trànsit com en repòs, estiguin xifrades per prevenir l’accés no autoritzat.
 2. Autenticació Multifactor (MFA): Implementar l’autenticació multifactor per afegir una capa addicional de seguretat als processos de verificació d’identitat.
 3. Monitoratge Continu: Utilitzar eines de monitoratge continu per detectar i respondre ràpidament a activitats sospitoses i anomalies a la xarxa.

Tecnologies Emergents en Ciberseguretat:

 1. Intel·ligència Artificial (IA) i Aprenentatge Automàtic: Aquestes tecnologies permeten detectar patrons anòmals i preveure possibles amenaces abans que es produeixin. Les solucions basades en IA poden automatitzar la resposta a incidents i reduir el temps de reacció.
 2. Blockchain: Tot i que es coneix principalment per les criptomonedes, la tecnologia blockchain ofereix aplicacions prometedores en ciberseguretat, com la protecció de dades i l’autenticació d’usuaris.
 3. Zero Trust Architecture: Aquest enfocament de seguretat assumeix que cap entitat, interna o externa, és de confiança de manera implícita. Implementa controls estrictes d’identitat i accés per cada sol·licitud d’accés a recursos de l’empresa.
 4. XDR (Extended Detection and Response): Les solucions XDR integren múltiples fonts de dades de seguretat per proporcionar una visió holística i una resposta coordinada davant incidents de seguretat.

Les empreses han d’adoptar aquestes mesures de seguretat avançades per protegir-se contra les amenaces cibernètiques modernes. CIS Informàtica ofereix una àmplia gamma de solucions de ciberseguretat avançada per ajudar les empreses a mantenir-se segures i protegides en aquest entorn digital canviant.

2.5. 5G i Connectivitat Avançada

La introducció de la tecnologia 5G està revolucionant la forma en què les empreses es connecten i operen, oferint velocitats de connexió significativament més altes i una fiabilitat millorada. Aquesta nova generació de connectivitat mòbil té el potencial de transformar múltiples aspectes de les operacions empresarials.

Explicació de com el 5G està millorant la velocitat i la fiabilitat de les comunicacions:

 1. Velocitats Superiors: El 5G ofereix velocitats de descàrrega i càrrega molt superiors a les del 4G, amb una latència extremadament baixa. Això permet una transmissió de dades gairebé en temps real, cosa que és crucial per a aplicacions que requereixen una resposta immediata.
 2. Major Capacitat de Xarxa: Amb el 5G, és possible connectar molts més dispositius simultàniament sense perdre qualitat de connexió. Això és especialment important en entorns amb una alta densitat de dispositius, com ara oficines grans o centres de dades.
 3. Fiabilitat i Disponibilitat: La infraestructura 5G està dissenyada per ser més resilient i fiable, assegurant una connexió constant i robusta fins i tot en moments de gran demanda de dades.

Impacte del 5G en les aplicacions empresarials:

 1. Internet de les Coses (IoT): Amb el 5G, els dispositius IoT poden comunicar-se de manera més eficient i amb menor latència, permetent solucions avançades com la monitorització en temps real, el manteniment predictiu i la gestió intel·ligent de recursos.
 2. Treball Remot i Mobilitat: El 5G facilita una connexió més ràpida i fiable per als treballadors remots, millorant la productivitat i permetent una col·laboració més eficaç sense importar la ubicació. Les videoconferències, el treball col·laboratiu en línia i l’accés remot a aplicacions crítiques es veuen beneficiats per aquesta tecnologia.
 3. Realitat Augmentada (AR) i Realitat Virtual (VR): Les aplicacions d’AR i VR es beneficien enormement de les velocitats i la baixa latència del 5G, permetent experiències immersives en temps real per a la formació, el disseny de productes, les presentacions de vendes i altres usos empresarials.
 4. Automatització i Robòtica: En sectors com la manufactura i la logística, el 5G permet una major precisió i coordinació en els sistemes automatitzats i robòtics, millorant l’eficiència operativa i reduint els temps d’inactivitat.
 5. Seguretat i Monitoratge: Les empreses poden desplegar solucions de seguretat avançades, com sistemes de vigilància en temps real i monitoratge de xarxes, amb una major eficàcia gràcies a la velocitat i capacitat del 5G.

2.6. Automatització de processos i robòtica

L’automatització de processos i la robòtica estan transformant ràpidament la manera en què les empreses operen, millorant l’eficiència i reduint els costos operatius. A mesura que aquestes tecnologies es tornen més accessibles i avançades, les empreses de totes les mides poden aprofitar els seus beneficis.

Beneficis de l’automatització de processos per a l’eficiència operativa:

 1. Reducció de Temps i Costos: L’automatització de processos permet que tasques repetitives i rutinàries es realitzin de manera més ràpida i amb menys errors, alliberant temps i recursos que es poden dedicar a activitats de més valor afegit.
 2. Millora de la Precisió i Qualitat: Les màquines automatitzades poden executar tasques amb un nivell alt de precisió i consistència, reduint els errors humans i millorant la qualitat dels productes i serveis.
 3. Increment de la Productivitat: En automatitzar processos, les empreses poden augmentar significativament la seva productivitat, ja que les màquines poden treballar sense interrupcions, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
 4. Flexibilitat i Escalabilitat: Els sistemes automatitzats poden ajustar-se fàcilment per fer front a canvis en la demanda o per adaptar-se a nous processos, oferint una major flexibilitat i escalabilitat a l’empresa.

Exemples d’ús de la robòtica en l’entorn empresarial:

 1. Manufactura i Producció: Els robots industrials s’utilitzen àmpliament en línies de producció per a tasques com la soldadura, l’assemblatge, el pintat i la inspecció de qualitat. Això no només augmenta la velocitat de producció, sinó que també redueix el risc per als treballadors humans en entorns perillosos.
 2. Logística i Magatzems: La robòtica està revolucionant la gestió de magatzems amb robots que poden gestionar l’inventari, preparar comandes i transportar materials dins dels magatzems. Això millora l’eficiència de les operacions i redueix els costos laborals.
 3. Serveis de Salut: En el sector de la salut, els robots s’utilitzen per a cirurgies assistides, la distribució de medicaments i l’atenció als pacients. Això no només augmenta l’eficiència dels processos mèdics, sinó que també millora la qualitat de l’atenció als pacients.
 4. Atenció al Client: Els robots de servei i els assistents virtuals estan començant a jugar un paper important en l’atenció al client, oferint informació, guiant els clients a través de processos complexos i fins i tot resolent problemes senzills sense necessitat d’intervenció humana.
 5. Agricultura: En el sector agrícola, els robots s’utilitzen per a tasques com la plantació, el reg, la recol·lecció i el monitoratge de cultius. Això ajuda a augmentar la producció i a gestionar millor els recursos naturals.

2.7. Blockchain i tecnologies de llibre major distribuït

El blockchain i les tecnologies de llibre major distribuït (DLT) estan guanyant popularitat en el món empresarial per la seva capacitat de proporcionar seguretat, transparència i eficiència en les transaccions i la gestió de dades. Aquestes tecnologies poden revolucionar la manera en què les empreses operen, especialment en sectors que requereixen una alta integritat de dades i una gestió segura de les transaccions.

Introducció al blockchain i els seus usos empresarials:

El blockchain és una tecnologia de llibre major distribuït que permet registrar transaccions de manera segura, transparent i immutable. Cada bloc del llibre major conté un conjunt de transaccions i està enllaçat criptogràficament amb el bloc anterior, formant una cadena contínua i inalterable. Aquesta estructura fa que sigui extremadament difícil per a qualsevol entitat modificar o manipular la informació sense ser detectada.

Exemples d’aplicacions en la gestió de cadenes de subministrament i la seguretat de les transaccions:

 1. Gestió de cadenes de subministrament:
  • Transparència i traçabilitat: El blockchain permet un seguiment detallat de productes des del seu origen fins al consumidor final. Cada moviment d’un producte es registra en el llibre major, proporcionant una visibilitat completa i transparent de tota la cadena de subministrament.
  • Reducció del frau: La natura immutable del blockchain fa que sigui difícil per als actors deshonestos alterar els registres de la cadena de subministrament, reduint així el risc de frau i falsificació.
  • Millora de l’eficiència: La tecnologia blockchain pot automatitzar processos mitjançant l’ús de contractes intel·ligents (smart contracts), que executen transaccions automàticament quan es compleixen certes condicions, reduint així el temps i els costos administratius.
 2. Seguretat de les transaccions:
  • Pagaments i finances: El blockchain ofereix un sistema segur i descentralitzat per a realitzar pagaments i transferències de diners. Les transaccions es registren de manera immutable i són accessibles per a totes les parts involucrades, eliminant la necessitat d’intermediaris i reduint els costos.
  • Protecció de dades: En sectors com la salut o els serveis financers, el blockchain pot assegurar l’intercanvi de dades sensibles, garantint que només els usuaris autoritzats tinguin accés a la informació.
  • Prevenció de la pirateria: En la indústria de la música, el cinema i altres continguts digitals, el blockchain pot ajudar a protegir els drets d’autor i assegurar que els creadors rebin una compensació justa per l’ús de la seva propietat intel·lectual.

3. Impacte d’aquestes tendències en les empreses

Les tendències tecnològiques emergents del 2024 estan tenint un impacte significatiu en els models de negoci empresarials, oferint tant beneficis potencials com desafiaments que les empreses han d’afrontar per adaptar-se i prosperar en un entorn digital en constant evolució.

Discussió sobre com aquestes tendències estan transformant els models de negoci:

Les tecnologies emergents com l’IA i l’aprenentatge automàtic, la computació al núvol, l’Internet de les Coses (IoT), la ciberseguretat avançada, el 5G, l’automatització de processos i el blockchain estan redefinint la manera en què les empreses operen i interactuen amb els clients i els seus processos internos.

 • Automatització i eficiència operativa: L’adopció d’IA i l’automatització de processos està millorant l’eficiència operativa reduint la dependència de la intervenció humana en tasques repetitives i de baixa valor afegit.
 • Connectivitat millorada: El desplegament del 5G està proporcionant connectivitat ultra-ràpida i fiable, permetent aplicacions mòbils més ràpides, comunicacions en temps real i suport per a una àmplia gamma d’aplicacions empresarials, com ara IoT i teletraball.
 • Seguretat i privadesa: Amb l’augment de les amenaces cibernètiques, la ciberseguretat avançada i el blockchain són crucials per protegir les dades de l’empresa i garantir la privadesa dels clients.

Beneficis potencials i desafiaments que les empreses poden trobar:

 • Beneficis potencials:
  • Millora de la productivitat i l’eficiència operativa.
  • Millora de la qualitat del servei i l’experiència del client.
  • Accés a nous mercats i oportunitats de creixement.
  • Optimització de costos i millora de la rendibilitat.
 • Desafiaments:
  • Costos inicials d’implementació i integració de noves tecnologies.
  • Manca de talent i habilitats per gestionar noves tecnologies.
  • Riscos de seguretat i privadesa de les dades.
  • Integració amb els sistemes existents i la infraestructura heretada.

Conclusió

En un món cada cop més digitalitzat, mantenir-se al dia amb les últimes tendències tecnològiques és essencial per a la supervivència i l’èxit de qualsevol empresa. Les tecnologies emergents com la intel·ligència artificial, la computació al núvol, l’internet de les coses, la ciberseguretat avançada, el 5G, l’automatització de processos i el blockchain ofereixen noves oportunitats i desafiaments que les empreses han d’aprofitar i superar.

Adoptar aquestes tecnologies no només millora l’eficiència operativa, sinó que també permet a les empreses innovar i diferenciar-se en un mercat competitiu. No obstant això, la transició cap a aquestes noves tecnologies requereix una planificació acurada i el suport d’experts en el camp.

En CIS Informàtica, estem compromesos a ajudar les empreses a navegar per aquest entorn tecnològic en constant evolució. Els nostres serveis de consultoria tecnològica, combinats amb la nostra experiència en projectes d’èxit, asseguren que les empreses no només adopten les últimes tendències, sinó que també les implementen de manera eficaç i segura.

No dubtis a contactar amb nosaltres per obtenir més informació sobre com podem ajudar la teva empresa a aprofitar aquestes tendències tecnològiques i assegurar el seu futur en el panorama digital del 2024.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.