mesures de seguretat contra la covid-19

COVID-19: Mesures de prevenció a CIS Informàtica

A causa de la pandèmia de la COVID-19 CIS informàtica està adaptant la seva activitat a les recomanacions de les autoritats per tal de prevenir el contagi.