Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
velocidad de carga SEO

News

Guia completa sobre com la velocitat de càrrega web afecta el SEO

La velocitat de càrrega web ha emergit com un element crític en l’optimització per a motors de cerca, o SEO, pel seu impacte directe en l’experiència de l’usuari i les taxes de rebot. En un món cada vegada més digital, un lloc web de càrrega ràpida no només atrau els usuaris sinó que també afavoreix la seva permanència i acció al lloc, tenint un efecte significatiu en la visibilitat i posicionament a Google. A mesura que els algorismes de motors de cerca com Google prioritzen la usabilitat mòbil i la satisfacció de l’usuari, la velocitat a la qual una pàgina web mostra el seu contingut integral s’ha transformat en un factor crucial per a l’èxit empresarial i el SEO.

L’objectiu d’aquest article és explorar exhaustivament com la velocitat de càrrega web influeix en el SEO i proporcionar solucions pràctiques per optimitzar aquest aspecte vital. Abordarem la relació intrincada entre la velocitat de càrrega i el SEO, identificarem els factors que influeixen en la rapidesa de càrrega d’una pàgina i discutirem eines per avaluar la velocitat actual del seu lloc web. A més, es presentaran mètodes provats per millorar la velocitat, com ara l’optimització d’imatges i la minificació de fitxers CSS i JavaScript, així com el paper clau del hosting i les xarxes de lliurament de contingut (CDN). En acabar, repassarem casos d’èxit i brindarem recomanacions concretes perquè els lectors puguin fer passos immediats cap a l’optimització de les seves pàgines web, portant-los cap a un rendiment SEO més gran.

Què és la velocitat de càrrega i per què importa?

La velocitat de càrrega web és un factor crític en SEO per la seva influència en l’experiència de l’usuari i en les classificacions dels motors de cerca. Google, en particular, considera la velocitat de càrrega com un factor de classificació, especialment per als llocs mòbils. Això significa que una pàgina que es carrega ràpidament pot tenir un avantatge en els resultats de cerca sobre una que triga més a mostrar el contingut.

 • Temps de resposta del servidor: Un retard en aquest aspecte pot augmentar el temps total de càrrega de la pàgina.
 • Mida de la pàgina: Pàgines amb molt de contingut, com imatges d’alta resolució, poden trigar més a carregar-se.
 • Recursos que bloquegen la renderització: Scripts i fulls d’estil que impedeixen que la pàgina es mostri fins que s’hagin carregat completament.

Un lloc web amb una velocitat de càrrega lenta pot experimentar una taxa de rebot més alta, ja que els usuaris tendeixen a abandonar una pàgina que no es carrega ràpidament. Això té un impacte negatiu en les classificacions dels motors de cerca, ja que indica una mala experiència de l’usuari. D’altra banda, millorar la velocitat de càrrega pot resultar en millors classificacions de cerca, taxes de rebot més baixes i un augment en la participació de l’usuari.

És recomanable apuntar a una velocitat de càrrega de pàgina de menys de tres segons per proporcionar una experiència òptima a l’usuari i obtenir beneficis de SEO. Millorar la velocitat de càrrega web pot prevenir la pèrdua de trànsit, vendes potencials, leads i futurs clients, i evitar penalitzacions de Google per pàgines de càrrega lenta.

Un retard en el temps de càrrega de la pàgina pot afectar significativament les conversions, les visualitzacions de pàgines i la satisfacció del client. Per tant, és essencial que els propietaris de llocs web prenguin mesures per millorar aquest aspecte crític. Implementar canvis que accelerin la càrrega d’una pàgina no només millorarà la posició en els motors de cerca sinó que també proporcionarà una experiència més agradable per als usuaris, cosa que podria traduir-se en més compromís i lleialtat cap a la marca o empresa.

Per avaluar i començar a millorar la velocitat de càrrega del vostre lloc web, podeu utilitzar eines com ara PageSpeed ​​Insights de Google, que proporciona recomanacions detallades per optimitzar el vostre lloc web.

La relació entre la velocitat de càrrega i el SEO

L’optimització de la velocitat de càrrega web és una part integral del SEO, ja que els llocs web ràpids no només proporcionen una millor experiència d’usuari, sinó que també són afavorits pels motors de cerca en termes de posicionament. Aquí hi ha algunes estratègies clau per millorar la velocitat de càrrega i, com a resultat, el SEO:

Utilització de la memòria cau del navegador i compressió Gzip:

 • Implementar la memòria cau del navegador permet que els recursos del lloc web, com imatges i fitxers JavaScript, s’emmagatzemin localment al dispositiu de l’usuari, reduint així els temps de càrrega en visites successives.
 • La compressió Gzip redueix la mida dels fitxers que es transfereixen entre el servidor i el navegador, la qual cosa accelera la càrrega de la pàgina.
 • La combinació de fitxers externs minimitza el nombre de sol·licituds HTTP, la qual cosa és crucial per a una càrrega més ràpida.
 • L’ús de la càrrega diferida o “lazy loading” assegura que els elements de la pàgina es carreguen només quan són necessaris, cosa que millora la velocitat de càrrega i l’experiència de l’usuari. Aquestes tècniques són fonamentals permillorar el posicionament als cercadors i l’experiència de l’usuari.

Optimització d’imatges:

 • Reduir la mida de les imatges sense comprometre la qualitat és essencial per accelerar la càrrega de la pàgina, cosa que resulta en una millor experiència d’usuari i millora el SEO.
 • Eines i plugins per a la compressió d’imatges permeten realitzar aquesta tasca fàcilment, fins i tot sense coneixements avançats, cosa que porta a temps de càrrega més ràpids ia un millor posicionament als motors de cerca.
 • A més, optimitzar imatges redueix l’ús d’ample de banda i estalvia espai d’emmagatzematge, el que és beneficiós tant per a l’usuari com per al propietari del lloc web. Aquesta és una pràctica clau permantenir el compromís de l’usuari i millorar tant el SEO com l’experiència de l’usuari.

Prioritat de Google a llocs web ràpids:

 • Google ha deixat clar que els llocs web més ràpids tenen prioritat en els resultats de cerca, cosa que pot portar a un major trànsit i millors resultats de SEO.
 • Al món mòbil d’avui, assegurar una velocitat de pàgina ràpida en dispositius mòbils és crucial. L’algorisme de Google prioritza el rendiment mòbil, i les velocitats lentes a mòbils poden impactar negativament en els rànquings de cerca.
 • L’optimització de la velocitat web no només millora l’experiència de l’usuari, sinó que també juga un paper crucial en el rendiment del SEO i el posicionament web, ja que els llocs més ràpids són afavorits pels motors de cerca. Aquests factors subratllen la importància de optimitzar la velocitat de càrrega per millorar la SEO.

Mitjançant la implementació d’aquestes estratègies, es pot millorar significativament la velocitat de càrrega d’una pàgina web, el que al seu torn contribueix a un millor rendiment del SEO. És essencial que els propietaris de llocs web prenguin mesures proactives per optimitzar aquest aspecte crític i, així, millorar el seu posicionament als motors de cerca i oferir una experiència d’usuari superior.

Factors que afecten la velocitat de càrrega

Diversos factors influeixen en la velocitat de càrrega web, i és crucial comprendre’ls per fer les millores necessàries. Entre els més destacats hi ha:

 • Mida dels fitxers: Com més pesats siguin els fitxers d’una pàgina web, més temps trigaran a carregar-se. Això inclou tot, des d’imatges i vídeos fins a fitxers CSS i JavaScript. Reduir el pes dels fitxers és essencial per millorar la velocitat de càrrega.
 • Qualitat del codi: Un codi ben estructurat i optimitzat pot fer que una pàgina web es carregui més ràpidament. La minificació de fitxers CSS i JavaScript, que elimina espais innecessaris i comentaris, pot reduir-ne la mida i millorar la velocitat de càrrega.
 • Servidor i hosting: La qualitat del servei de hosting és clau per a la velocitat de càrrega. Servidors ràpids i amb recursos suficients poden oferir un millor rendiment i de confiança. A més, l’elecció entre servidors compartits o dedicats pot afectar la velocitat de càrrega, i els servidors dedicats generalment són més ràpids en no compartir ample de banda.

Per aprofundir en aquests punts, aquí hi ha algunes estratègies específiques:

 • Optimització d’imatges: Les imatges grans i no optimitzades poden alentir significativament un lloc web. Optimitzar les imatges abans de pujar-les al servidor pot millorar la velocitat de càrrega, oferint beneficis com a taxes de rebot reduïdes i una millor experiència d’usuari.
 • Ús de CDN: Les Xarxes de Lliurament de Contingut emmagatzemen contingut estàtic i redueixen la càrrega al servidor original, millorant la velocitat de càrrega. A més, en tenir servidors en múltiples ubicacions geogràfiques, connecten els usuaris amb el servidor més proper, cosa que millora la velocitat de càrrega i ofereix característiques de seguretat que poden portar a millors classificacions en els motors de cerca.
 • Memòria cau del navegador i compressió: Habilitar la memòria cau del navegador permet que els recursos del lloc web s’emmagatzemin localment al dispositiu de l’usuari, reduint els temps de càrrega en visites successives. La compressió Gzip redueix la mida dels fitxers transferits, accelerant la càrrega de la pàgina.

Per obtenir més informació sobre com aquests factors poden afectar la velocitat de càrrega web i com optimitzar-los per millorar el SEO, visiteu els recursos proporcionats. Aquests ofereixen guies detallades i consells pràctics que poden ajudar a millorar la prova de velocitat de la seva pàgina web o lloc web i, per tant, el seu posicionament a cercadors.

Velocidad de carga seo
Guia completa sobre com la velocitat de càrrega web afecta el seo 2

Eines per avaluar la velocitat de càrrega del vostre lloc web

Per comprendre i millorar la velocitat de càrrega web, és essencial utilitzar eines especialitzades que proporcionin dades precises i recomanacions d’optimització. Aquí en presentem algunes de les més destacades:

 • Google PageSpeed ​​Insights: Aquesta eina analitza la velocitat tant en dispositius mòbils com d’escriptori, utilitzant dades reals d’usuaris. Ofereix suggeriments d’optimització que poden millorar significativament la prova de velocitat d’una pàgina web.
 • GTMetrix: Proporciona una visió completa de la velocitat d’un lloc web, incloent-hi el pes de la pàgina, les sol·licituds al servidor i recomanacions d’optimització. És una eina valuosa per als que busquen millorar la seva SEO i l’experiència de l’usuari.
 • Pingdom Website Speed ​​Test: Excel·lent per analitzar les sol·licituds del servidor, categoritzant-les per tipus, pes i contingut. A més, ofereix una gràfica de temps de càrrega, cosa que facilita la visualització dels punts que requereixen millores.

L’elecció de l’eina dependrà de les necessitats específiques de l’usuari, com ara l’enfocament a l’optimització mòbil, el rendiment del servidor o una anàlisi més exhaustiva. Per exemple, si el focus està en l’optimització per a dispositius mòbils, Google Test My Site podria ser l’eina més adequada, ja que mesura la velocitat del lloc mòbil i ho compara amb els competidors, proporcionant un informe personalitzat i suggeriments per a la millora.

Per a aquells que busquen una avaluació de rendiment des de diverses ubicacions i dispositius, Dareboost és una opció robusta. Aquesta eina realitza proves de rendiment del lloc web des de 13 ubicacions i 7 dispositius, oferint un informe complet amb recomanacions categoritzades per a una fàcil priorització.

Pel que fa a les mètriques clau per a la velocitat de càrrega de la pàgina, és important considerar el Temps fins al Primer Pintat de Contingut (FCP), el Retard de la Primera Entrada (FID), el Major Pintat de Contingut (LCP) i el Desplaçament acumulatiu del disseny (CLS). Eines com PageSpeed ​​Insights, Pingdom, GTMetrix i WebPage Test poden ajudar a mesurar aquests indicadors i a identificar àrees per a la millora.

És important destacar que l’optimització d’imatges és un factor crític en la velocitat de càrrega web. Eines com Adobe Photoshop, GIMP i eines en línia com TinyPNG i ImageOptim són fonamentals per optimitzar imatges per a la web, cosa que pot tenir un impacte positiu tant en el SEO com en l’experiència de l’usuari.

En resum, la utilització d’aquestes eines i la implementació de les seves recomanacions poden portar a una millora notable en la velocitat de càrrega web, la qual cosa és essencial per a un bon rendiment en el SEO i per proporcionar una experiència d’usuari òptima al seu lloc web .

Optimització d’imatges per millorar la velocitat de càrrega

Comprimir i optimitzar arxius multimèdia, com ara imatges i vídeos, és una tàctica clau per millorar la velocitat de càrrega web i, per tant, el SEO. Reduir la mida d’aquests fitxers no ha de significar una pèrdua de qualitat, i és un pas fonamental per accelerar el temps de càrrega del lloc web. Aquí algunes estratègies efectives:

 • Compressió i Qualitat: Trobar l’equilibri adequat entre la compressió de la imatge i la preservació de la qualitat és crucial. No es tracta només de reduir la mida, sinó de fer-ho intel·ligentment per mantenir la nitidesa i claredat visual que els usuaris esperen.
 • Formats de fitxer: Utilitzar el format de fitxer correcte per a cada tipus d’imatge és essencial. JPEG és ideal per a imatges amb molts colors, PNG per a imatges simples o amb transparències, i GIF per a imatges animades.
 • Automatització amb Plugins: Per a llocs a WordPress, plugins com Imagify Image Optimizer i WP Smush poden automatitzar el procés d’optimització d’imatges, estalviant temps i garantint que totes les imatges estiguin optimitzades per a la prova de velocitat.

L’optimització d’imatges implica reduir la mida del fitxer sense sacrificar la qualitat, utilitzant el format de fitxer correcte, la compressió adequada i les dimensions apropiades. Per exemple, el format WebP, desenvolupat per Google, ofereix mides de fitxer reduïdes mantenint una alta qualitat i suporta tant la compressió sense pèrdues com la compressió amb pèrdues.

Per assegurar un temps de càrrega òptim, la mida total de totes les imatges en una pàgina web no ha de superar els 2 MB. A més, la selecció del format d’imatge correcte (JPG, PNG, WebP, SVG) basat en el contingut i ús és crucial per a una optimització efectiva a la web. Els dos factors principals en optimitzar imatges són el format de l’arxiu i el tipus de compressió; PNG és ideal per a imatges simples i JPG per a imatges complexes.

Implementant aquestes estratègies d’optimització d’imatges, es contribueix de manera significativa a millorar la velocitat de càrrega web i, per tant, el rendiment del SEO de la teva pàgina web o lloc web. Visiteu Hosting Ya per aprendre més sobre la importància de la compressió i optimització d’arxius multimèdia. A més, per obtenir una guia detallada sobre com aconseguir el balanç adequat entre compressió i qualitat, així com recomanacions de formats de fitxer, Kinsta ofereix recursos valuosos. I per comprendre la rellevància del format WebP de Google en aquest context, consulteu GoDaddy.

Minificació de CSS i JavaScript

Optimitzar el codi d’un lloc web és essencial per millorar la velocitat de càrrega web, el que al seu torn impacta positivament en el SEO. Dins aquestes optimitzacions, la minificació de CSS i JavaScript és una tècnica efectiva que implica:

 • Eliminació de caràcters innecessaris: Això inclou espais, salts de línia i comentaris que no són necessaris per a l’execució del codi, però que incrementen la mida del fitxer. En reduir aquesta mida, es millora el temps de càrrega de la pàgina web.
 • Disminució de l’ús d’ample de banda: La minificació redueix la quantitat de dades que es transfereixen en carregar una pàgina web, la qual cosa resulta en un ús més eficient de l’ample de banda i, en conseqüència, en una prova de velocitat més favorable.
 • Reducció de sol·licituds HTTP: Cada fitxer CSS o JavaScript addicional que es carrega en una pàgina web implica una sol·licitud HTTP. En minimitzar aquests fitxers, es disminueixen les sol·licituds necessàries, accelerant la càrrega de la pàgina web.

Per dur a terme la minificació manualment, es poden utilitzar eines específiques per a CSS com cssminifier.com, csscompressor.net, i css nano. En el cas de JavaScript, eines com ara Closure Compiler, UglifyJS i JSCompress són de gran ajuda. A més, hi ha eines en línia com MinifyCode i Refresh-sf que simplifiquen aquest procés de minificació.

A l’entorn de WordPress, plugins com Autoptimize, Fast Velocity Minify, W3 Total Cache i WP Fastest Cache poden automatitzar la minificació, la qual cosa representa un estalvi significatiu de temps i esforç per als administradors de llocs web. Tot i això, és important tenir en compte que la minificació pot complicar la depuració del codi a causa de l’eliminació d’espais i comentaris. Per això, es recomana mantenir una versió no minificada del codi per a propòsits de desenvolupament i depuració.

Finalment, per a una millora integral de la velocitat de càrrega web, és crucial optimitzar altres aspectes del lloc web com el hosting, els plugins i el disseny per a mòbils, a més d’aprofitar la memòria cau del navegador i utilitzar eines apropiades per mesurar la velocitat de càrrega . Aquestes accions combinades poden portar a un rendiment òptim del SEO i garantir una experiència d’usuari excepcional al seu lloc web.

La importància del hosting i CDN en la velocitat de càrrega

 • Proveïdors d’allotjament web d’alta qualitat: Escollir un proveïdor d’allotjament web d’alta qualitat és essencial per a qualsevol lloc web que busqui millorar la seva velocitat de càrrega web i SEO. Aquests proveïdors ofereixen servidors ràpids i fiables que poden manejar un alt volum de trànsit sense alentir el lloc. A més, un bon servei de hosting assegura que el lloc estigui disponible i accessible en tot moment, cosa que és crucial per mantenir una bona experiència d’usuari i un posicionament SEO favorable.
 • Optimitzacions internes i externes: Aconseguir una puntuació perfecta de 100/100 a Google PageSpeed ​​Insights és possible mitjançant optimitzacions tant internes com externes. Internament, es poden minimitzar recursos com CSS, JavaScript i fitxers HTML, mentre que externament, l’ús d’una Xarxa de Lliurament de Continguts (CDN) pot contribuir significativament a millorar la velocitat de càrrega.
 • Ús d’una CDN: Implementar una CDN pot ser un canvi transformador per a la prova de velocitat d’un lloc web. Una CDN millora la velocitat de càrrega web en lliurar contingut des de servidors que estan més a prop de l’usuari, cosa que redueix el temps de resposta i millora l’experiència de l’usuari. Això no només beneficia el rendiment del lloc web, sinó que també té un impacte positiu en el SEO, ja que els motors de cerca prioritzen llocs que carreguen ràpidament, especialment en dispositius mòbils on la funcionalitat i la velocitat han de ser prioritàries sobre l’estètica.

Per implementar aquestes estratègies de manera efectiva i millorar la velocitat de càrrega web de la seva pàgina web o lloc web, és recomanable seguir una sèrie de passos pràctics:

 • Avaluació del hosting: Comproveu si el vostre proveïdor de hosting actual compleix amb els estàndards de velocitat i fiabilitat requerits. Si no és així, considereu migrar a un proveïdor de hosting que ofereixi servidors ràpids i fiables.
 • Implementació d’una CDN: Utilitzeu una CDN per distribuir el contingut del vostre lloc web de manera més eficient. Això no només accelera la càrrega per als usuaris sinó que també pot reduir la càrrega al vostre servidor de hosting.
 • Optimització de recursos: Minimitzeu i comprimiu els fitxers CSS, JavaScript i HTML del vostre lloc web per reduir-ne la mida i millorar els temps de càrrega. Eines i connectors estan disponibles per facilitar aquest procés.

En prioritzar la funcionalitat i la velocitat, especialment en dispositius mòbils, i seguir les recomanacions d’eines com Google PageSpeed ​​Insights, es poden aconseguir millores significatives en la velocitat de càrrega web i, per tant, al SEO de la seva pàgina web o lloc web .

Casos d’èxit: Abans i després de l’optimització

 • Augment de vendes i reputació: L’optimització de la velocitat de càrrega web es tradueix directament en un increment de vendes i una millora de la reputació, ja que llocs més ràpids tenen més probabilitat de retenir els usuaris i són percebuts de manera més positiva. Això es va evidenciar en un cas d’èxit on l’optimització va portar a un increment en el trànsit orgànic i millors posicions a les cerques per paraules clau.
 • Estudi de cas de productes gurmet:
  • Situació inicial: El lloc web de productes gurmet trigava més de 10 segons a carregar.
  • Optimització realitzada: Millores aplicades a la prova de velocitat i ajustaments SEO.
  • Resultats: La puntuació a Page Speed ​​Insights va millorar de 39/100 a 99/100, la qual cosa va resultar en un augment del trànsit orgànic i una millor classificació per paraules clau. Aquest cas d’estudi ressalta la importància d’una càrrega ràpida per a l’atracció i la retenció d’usuaris en un lloc web.
 • Optimització a botiga virtual:
  • Abans: Velocitat de càrrega mitjana de 2.5 segons.
  • Després: En reduir el temps de càrrega a 1 segon, la botiga virtual va triplicar el seu posicionament en cercadors naturals en només un mes.
 • Tornada d’inversió:
  • Una pàgina web d’un client va mostrar una millora en el posicionament als cercadors i un retorn d’inversió en 40 dies després de l’optimització. Aquest cas d’èxit demostra que la velocitat de càrrega és un factor clau per a l’èxit en SEO i els resultats comercials.
 • Impacte en vendes:
  • Un projecte d’optimització a WordPress i SEO dut a terme per Pixelar va culminar en un augment del 608% en les vendes d’una botiga virtual, destacant l’impacte significatiu que l’optimització de la velocitat de càrrega web pot tenir en els resultats d’un negoci. Aquest cas d’èxit il·lustra com una càrrega web més ràpida pot ser un motor de creixement per a les vendes en línia.
 • Optimització a Veneçuela:
  • Donades les particulars dificultats socioeconòmiques i digitals de Veneçuela, l’optimització de la velocitat de càrrega web és essencial per a l’èxit en línia. Calen estratègies que s’adaptin a la qualitat fluctuant de la infraestructura d’Internet del país. Aquest anàlisi ressalta la necessitat d’adaptabilitat a l’optimització web per superar els reptes locals.
 • SEO a la pàgina avançat:
  • L’optimització realitzada per Brandinàmic per a Matriceria Pastor va portar a l’empresa a posicionar-se en primer lloc en els resultats de cerca de paraules clau rellevants, demostrant l’efectivitat de les tècniques avançades de SEO On-Page a la velocitat de càrrega web. Aquest cas d’èxit mostra com una estratègia SEO ben executada pot influir en el rendiment dun lloc web.
 • Serveis d’optimització de Nestrategia:
  • Nestrategia ofereix serveis integrals d’optimització de velocitat de càrrega web, incloent auditories de velocitat, estratègies personalitzades i millora contínua. Aquest enfocament estructurat per millorar el rendiment del lloc web és un exemple de com unametodologia detallada pot conduir a millores significatives a la velocitat i el SEO.

Conclusions i passos a seguir per optimitzar la teva web

En contemplar la panoràmica que hem explorat, és palpable la transcendència de la velocitat de càrrega web i la seva influència decisiva tant en el SEO com en l’experiència global de l’usuari. Hem abastat des de les tàctiques d’optimització fins a la rellevància de seleccionar un hosting adequat i la utilització de CDN, elements tots que convergeixen a la meta comuna de propiciar una plataforma web àgil i accessible. La implementació estratègica de les recomanacions detallades assegura no només un millor posicionament en els motors de cerca, sinó també una retenció d’usuaris més efectiva i una percepció positiva de la marca que es reflecteix en l’èxit comercial.

Al terreny digital contemporani, l’impacte d’optimitzar la velocitat de càrrega és indiscutible i es projecta amb força cap al futur del posicionament web. Per tant, és imperatiu que els gestors de llocs web adoptin una postura proactiva per millorar de manera contínua aquest aspecte crucial, assegurant així la vigència i la competitivitat de la seva presència en línia. Els resultats afavoriran aquells que entenguin la importància d’invertir en la rapidesa i eficiència del vostre lloc web; per assolir aquest objectiu vital, inicieu l’avaluació i optimització del vostre lloc amb les eines i estratègies discutides, fent així el primer pas cap al cim del SEO en un món digital que no deixa d’accelerar.

Preguntes Freqüents

Què significa la velocitat de càrrega d’un lloc web?

La velocitat de càrrega d’una pàgina web fa referència al temps mitjà que triga una pàgina a mostrar-se completament al navegador de l’usuari. És un factor crucial ja que un lloc amb una càrrega ràpida i eficient proporciona una millor experiència a l’usuari, cosa que pot incrementar les possibilitats de conversions i disminuir la taxa d’abandonament del lloc.

De quina manera es pot augmentar la velocitat de càrrega d’una pàgina web?

Per millorar la velocitat de càrrega del teu lloc web, pots seguir aquests 5 consells:

 • Comprimir les imatges, ja que solen alentir la càrrega de la pàgina.
 • Reduir les peticions HTTP per disminuir el temps d’espera.
 • Minificar els fitxers JavaScript, CSS i HTML per eliminar dades innecessàries.
 • Activar la memòria cau del navegador perquè els usuaris recurrents carreguin la pàgina més ràpidament.
 • Utilitzar una Xarxa de Lliurament de Contingut (CDN) per distribuir el contingut de manera eficient a nivell mundial.

Com es pot verificar la velocitat de càrrega d’una pàgina web?

Per mesurar i analitzar la velocitat de càrrega d’una pàgina web, podeu utilitzar PageSpeed ​​Insights, l’eina oficial de Google. Aquesta eina funciona tant per a dispositius mòbils com per a ordinadors, proporcionant una puntuació de 0 a 100, on un número més alt indica un millor rendiment de càrrega.

En què consisteix la velocitat de càrrega i com afecta?

La velocitat de càrrega es refereix a la rapidesa amb què un dispositiu pot enviar dades a un altre, la qual cosa és especialment important durant activitats com videoconferències, transmissions en viu o la pujada de fitxers de grans dimensions. Una velocitat de càrrega més alta resulta en una millor i més fluida experiència en aquestes activitats.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!

CIS Informatica Girona

Butlletí gratuït

Subscriu-te al nostre butlletí per estar al corrent de les últimes novetats en informàtica per empreses. Pots donar-te de baixa quan vulguis des dels mateixos correus.