Rambla Xavier Cugat 45, 17007 Girona
que es el cloud computing

News

Què és el “Cloud Computing” i quins avantatges té per a les empreses

El “Cloud Computing” és un dels reclams més importants de l’actualitat per a la infraestructura informàtica d’una empresa. Aquesta tecnologia està revolucionant la forma en què les empreses i les persones utilitzen i accedeixen als recursos informàtics.

En comptes d’haver d’adquirir, instal·lar i mantenir hardware i software localment, el cloud computing permet accedir a aquestes eines a través d’Internet i pagar només per allò que es fa servir. Això ha permès a les empreses i les persones tenir accés a una àmplia gamma de recursos informàtics sense haver d’invertir en infraestructures costoses. En aquest article, examinarem més de prop el cloud computing, explicarem com funciona i examinarem alguns dels seus avantatges i desavantatges. També explorarem algunes de les tendències actuals en el mercat del cloud computing i veurem com aquesta tecnologia està canviant la forma en què treballem i ens comuniquem. Així doncs…

Que es el cloud computing
Què és el "cloud computing" i quins avantatges té per a les empreses 2

Què és el cloud computing?

El Cloud Computing o informàtica al núvol és un model informàtic i tecnològic que permet a les persones i les empreses accedir a una sèrie d’aplicacions, serveis i recursos informàtics a través d’internet.

Això ens allibera d’haver d’instal·lar els programes i les dades que contenen, i fer-ne el manteniment corresponent de manera local i ens permet accedir a ells de forma online i pagar només per l’ús que se’n fa servir. Aquesta és una de les raons, l’accessibilitat, per les quals el Cloud Computing ha esdevingut tan important en els darrers anys.

Les empreses serveis al núvol ofereixes una molt àmplia varietat de recursos informa`tics. Des de l’emmagatzematge de dades fins a les aplicacions per a empreses. Això permet a persones i empreses el fet de poder accedir a una gran quantitat de serveis sense haver d’adquirir ni instal·lar aquests recursos dins els seus propis servidors. Això és especialment útil per a les petites empreses que no disposen d’un marge de maniobra pressupostària molt gran i les allibera d’haver de comprar equips i programes informàtics.

Avantatges del Cloud Computing

Aquesta tecnologia proporciona una sèrie d’avantatges molt bons en comparació amb la tecnologia local.

Escalabilitat

Els recursos de computació del núvol es poden escalar fàcilment per fer front a les fluctuacions en la demanda. Això significa que els usuaris poden augmentar o reduir la quantitat de recursos que utilitzen en funció de les seves necessitats.

Eficiència

Amb el cloud computing no és necessari fer manteniment dels equips informàtics locals. Ja que els programes i les dades que contenen no estan dins els discs dels ordinadors sinó que s’hi accedeix a través d’internet a la seguretat del núvol.

Accessibilitat

Si hi ha un avantatge del cloud que ha revolucionat el panorama és, precisament, la forma d’accedir a les dades. Gràcies a tenir accés als programes a través d’internet les persones podem treballar des de qualsevol lloc del món. L’exemple més senzill el tenim en el confinament, quan el teletreball va esdevenir la manera de treballar per tothom. Els accessos als programes al núvol varen ésser crucials per a poder treballar amb comoditat.

Reducció de costos

Gràcies a una fàcil escalabilitat les empreses poden gastar únicament els recursos que utilitzen i, per tant, no haver d’invertir en maquinària o infraestructura que pot ser molt costosa. A llarg termini l’estalvi de costos és evident.

Seguretat

La seguretat és un aspecte important a considerar en el cloud computing. Els proveïdors de cloud computing ofereixen diferents nivells de seguretat per protegir les dades dels usuaris i que moltes vegades van molt més enllà de la seguretat local.

Els mecanismes d’encriptació, autenticació de doble factor i còpies de seguretat fan que les dades allotjades al núvol estiguin molt segures i siguin difícils de hackejar.

Automatització

El fet de tenir el programari allotjat a la seguretat del núvol i no en local permet una sèrie d’automatitzacions que fan més còmode i segura la vida de l’usuari. Per exemple, fer còpies de seguretat externalitzades diàriament. L’augment de l’eficiència i la reducció d’errors humans n’augmenta la productivitat de manera considerable.

Compliance

Complir amb les normatives legals i de regulació és important perquè pot evitar les multes, les sancions i les demandes legals, així com protegir la reputació de l’organització. Els proveïdors de cloud computing proporcionen les eines i les polítiques necessàries per ajudar els usuaris a complir amb les normatives legals i de regulació. Això assegura que les dades estan sent tractades de manera legalment acceptable i que l’organització està complint amb les normatives legals i de regulació aplicables, protegint la seva reputació i evitant les multes o les demandes legals.

Desavantatges de la informàtica al núvol

Malgrat els avantatges d’aquesta tecnologia han convertit la computació al núvol en una revolució tecnològica, no tot és perfecte. Hi ha aspectes que cal tenir en compte a l’hora de treballar-hi, per exemple:

Dependència de la connexió a internet

El cloud computing depèn de la disponibilitat i la velocitat de la connexió a Internet per accedir i utilitzar els recursos de núvol. Això pot ser un problema en les zones amb connexions a Internet de baixa velocitat o inestables.

Responsabilitat compartida

El cloud computing implica compartir la responsabilitat de la seguretat de les dades i els recursos amb el proveïdor de núvol, cosa que pot generar dubtes sobre la protecció de les dades privades.

Si necessites més informació sobre els nostres serveis al núvol pots visitar el nostre apartat de serveis de informàtica al núvol

Si necessites assessorament informàtic per tu o la teva empresa no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres trucant al 972 22 89 43 o enviant-nos un missatge des de la nostra pàgina de contacte.

Restarem sempre a la seva disposició

Assessori's ara sense cap compromís!